Records by time
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Not endangered 2x 49x 22x 73x

Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871)

Czech namesnovačka mechová
Threat levelNot endangered
Records73 nálezů, 35 kvadrátů
First record 1934, F. Miller, Miller 1935b
Last record 2016 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - E-S
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-800

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (73 used records)
Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Prosev102011
Zemní past174123
Individuální sběr1203
Neurčeno138029
Smyk5107
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (73 used records)
Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Výsadby jehličnanů1101
Neurčeno44127
Lužní lesy nížin2002
Suťové lesy0101
Lužní lesy1102
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy3003
Písečné přesypy0101
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy3001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů4002
Louky1206
Rákosiny, orobincové porosty1001
Bažinné olšiny2002
Pole11509
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy5004
Ovocné sady3003
Bylinné porosty na březích potoků a řek1001
Lesy2001
Acidofilní bory1001
Kultury listnáčů0101
Vlhké louky0001
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
Smrkové monokultury0001
Vrchoviště0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords