Records by time
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Robertus neglectus (O. P.-Cambridge, 1871) Not endangered 4x 93x 18x 115x

Robertus neglectus (O. P.-Cambridge, 1871)

Czech namesnovačka mechová
Threat levelNot endangered
Records115 nálezů, 35 kvadrátů
First record 1934, F. Miller, Miller 1935b
Last record 2016 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - E-S
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-800

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (45 used records)
Robertus neglectus (O. P.-Cambridge, 1871) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Prosev113013
Zemní past144120
Individuální sběr3205
Smyk5006
ra1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (46 used records)
Robertus neglectus (O. P.-Cambridge, 1871) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
výsadby jehličnanů1102
lužní lesy nížin5003
dubohabřiny5105
údolní jasanoolšové luhy1102
lesostepní doubravy3003
písčiny0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů4002
Louky1206
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1001
bažinné olšiny2002
obilná pole11509
ovocné sady bez bylinné vegetace3003
bylinné porosty břehů1001
Lesy2001
Acidofilní bory1001
Kultury listnáčů0101
mokré louky0001
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
rašeliniště0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019