Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) Téměř ohrožený 62× 76×

Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830)

České jménopavučenka plachetnatková
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy76 nálezů, 39 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2018 , Bohumil Mocek
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Herb layer
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška150-600

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (76 použitých nálezů)
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Nárazová past1001
Sklepávání116111
Smyk6509
Neurčeno162323
Zemní past8609
Individuální sběr825016
Prosev15707
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (76 použitých nálezů)
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1001
Ovocné sady s luční vegetací9707
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0202
Neurčeno2216335
Močály1001
Lesní okraje2002
Lužní lesy nížin3705
Břehy tekoucích vod2403
Mezofilní louky2001
Bučiny nižších poloh1001
Louky1302
Mokré louky1202
Suché doubravy4012
Suché křoviny1002
Louky a pastviny1001
Výsadby jehličnanů1001
Výsadby listnáčů10402
Lesy0101
Písčiny3404
Rašeliniště0101
 SamciSamiceMláďataNálezy