Records by time
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) Not endangered 14x 34x 1x 49x

Larinioides ixobolus (Thorell, 1873)

Czech namekřižák rudohnědý
Threat levelNot endangered
Records49 nálezů, 18 kvadrátů
First record 1894, A. Nosek & F. Pavlis, Nosek 1895
Last record 2007 , Josef Chytil
Distribution areaPalaearctic - Eastp.
Původnost stanovišťartificial
StratumVertical surfaces
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (13 used records)
Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr2010112
?1101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (16 used records)
Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
vnější stěny budov19203
interiéry budov4418
kamenolomy0101
ruderály1304
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019