Records by time
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) Not endangered 12x 5x 36x 14x 67x

Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757)

Czech namekřižák mostní
Threat levelNot endangered
Records67 nálezů, 44 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2020 , Kryštof Rückl
Distribution areaHolarctic
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťsemi-natural, artificial
Humidityhumid, very humid
StratumVertical surfaces, (Tree trunks)
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-500

Bibliography

Habitus of Larinioides species

Аll known species of Larinioides Caporiacco, 1934 are revised. Seven species are recognised, of which one is transferred from Araneus Clerck, 1757 as a new combination, Larinioides jalimovi (Bakhvalov, 1981) comb. n. The first description of a male of L. jalimovi is given. The following four new synonyms are proposed: Epeira gracilis Menge, 1878 syn. n. and Aranea dumetorum islandicola Strand, 1906 syn. n. = L. patagiatus (Clerck, 1757); Araneus cungei Bakhvalov, 1974, syn. n. = Larinioides folium (Schrank, 1803); and Araneus sclopetarius Clerck, 1757 syn. n. = Larinioides cornutus (Clerck, 1757). Detailed illustrations of habitus, copulatory organs, and identification keys of males and females of all Larinioides species are provided.Statistics

By month


By altitude


By collecting method (39 used records)
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Fotografie1053910017
Individuální sběr712416
Zemní past5706
Smyk11108
Prosev0202
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (30 used records)
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Cesty, silnice1053710015
Vnější stěny budov2505
vnější stěny budov0011
vrbové křoviny0101
Ruderály0101
Vlhké louky0201
Močály0101
Skalní a suťové biotopy0101
Skupiny stromů, remízky < 1 ha1001
Interiéry budov41509
Louky1102
Kamenolom1001
Urbánní biotopy2101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020