Ischyropsalis (3x)

Ischyropsalis hellwigi (Panzer, 1794)
České jméno: klepítník členěný
První nález: 0, ,

Ischyropsalis hellwigi (Panzer, 1794)

České jménoklepítník členěný
Nálezy0 nálezů, 0 kvadrátů

Literatura

© Ota Zimmermann
Pavouci České republiky; Gibbaranea gibbosa – vzácný a ohrožený křižák?; Nález klepítníka členěného (Ischyropsalis hellwigi) v CHKO Železné hory; Zajímavý nález; Významné nálezy pavouků z ČR V. / Remarkable records of spiders from Czechia V; Ploštice kleptoparazitující u pokoutníků; Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků III: rod Dipogon; Nepříjemné, bolestivé?; Problematika vlivu agrochemikálií na slíďáky; K 85. narozeninám Jaroslava Svatoně; Milé setkání; Seminář České Arachnologické společnosti – Pardubice 2018; Česká bibliografie; Britská bibliografie – The Newsletter 142 a 143; Nové knihy; Pokyny pro autory

Česká arachnologická společnost © 2008-2019