Nálezy podle období  
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Platybunus bucephalus Platybunus bucephalus (C. L. Koch, 1835)
Platybunus pallidus Platybunus pallidus (Šilhavý, 1938)
Platybunus pinetorum Platybunus pinetorum (C. L. Koch, 1839)

Literatura

 © Oto Zimmermann

Tato bakalářská práce přináší souhrnný přehled o biogeografii arachnofauny Alp. Věnuje se pěti řádům pavoukovců, které se v Alpách vyskytují, konkrétně štírům (Scorpiones), štírkům (Pseudoscorpiones), štírenkám (Palpigradi), sekáčům (Opiliones) a pavoukům (Araneae). Tato práce se soustředí na rozšíření endemických a subendemických druhů těchto řádů pavoukovců a faktory, které mohou ovlivňovat jejich rozšíření a celkovou diverzitu v oblasti Alp. Ukazuje se, že významnými faktory jsou teplota a vlhkost. Štírci se vyskytují spíše v teplých a nižších polohách, zatímco zejména štíři Euscorpius (Alpiscorpius) a sekáči jsou tolerantnější i k místům s nižší teplotou, přičemž sekáči vyžadují zejména dostatečnou vlhkost. U pavouků se v horském prostředí Alp celková druhová bohatost a hustota snižuje zejména od otevřených habitatů k lesním stanovištím. Celkovou diverzitu v Alpách navíc výrazně ovlivnily teplotní oscilace během čtvrtohorních klimatických změn a různé pozice a typy refugií, což je dobře patrné u druhů úzce spjatých s půdním prostředím jako např. u štírenek nebo jeskyních štírků čeledi Syarinidae.Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (9 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Platybunus bucephalus (C. L. Koch, 1835) 7 4 0 5
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Platybunus bucephalus (C. L. Koch, 1835) 10 10 0 2
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Platybunus bucephalus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Závěsné padací pastiSamciSamiceMláďataNálezy
Platybunus bucephalus (C. L. Koch, 1835) 5 5 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (9 použitých nálezů)
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Platybunus bucephalus (C. L. Koch, 1835) 10 5 0 4
KosodřevinaSamciSamiceMláďataNálezy
Platybunus bucephalus (C. L. Koch, 1835) 6 6 0 2
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Platybunus bucephalus (C. L. Koch, 1835) 2 1 0 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Platybunus bucephalus (C. L. Koch, 1835) 0 2 0 1
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Platybunus bucephalus (C. L. Koch, 1835) 5 5 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy