Nálezy podle období
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Rilaena triangularis (Herbst, 1799) 23× 23×

Rilaena triangularis (Herbst, 1799)

České jménosekáč trojúhlý
Nálezy23 nálezů, 22 kvadrátů
Poslední nález 2022 , Kateřina Kinclová
Nadm. výška0-500

Literatura

 © Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (23 použitých nálezů)
Rilaena triangularis (Herbst, 1799) SamciSamiceMláďataNálezy
Nárazová past71603
Smyk911010
Zemní past294808
Závěsné padací pasti4601
Individuální sběr1101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (23 použitých nálezů)
Rilaena triangularis (Herbst, 1799) SamciSamiceMláďataNálezy
Zahradnicky utvářené zahrady a parky51603
Ruderály1101
Lužní lesy nížin131403
Dubohabřiny7802
Paseky1001
Výsadby listnáčů2001
Suché lesní lemy62601
Kamenolomy0101
Haldy a výsypky2301
Bučiny nižších poloh0201
Mokřadní olšiny0101
Mezofilní louky9502
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny2202
Ovocné sady s luční vegetací1101
Suché louky1101
 SamciSamiceMláďataNálezy