Nálezy podle období  
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Rilaena triangularis (Herbst, 1799) 78× 78×

Rilaena triangularis (Herbst, 1799)

České jménosekáč trojúhlý
Nálezy78 nálezů, 62 kvadrátů
Poslední nález 2024 , Ondřej Machač
Fytogeografická oblast-
Původnost stanovišť-
Vlhkost stanovišť-
Stratum-
Osvětlení stanovišť-
Hojnost výskytu
Neurčeno
Nadm. výška150-950

Literatura

 © Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (76 použitých nálezů)
Rilaena triangularis (Herbst, 1799) SamciSamiceMláďataNálezy
Prosev0011
Smyk1215016
Zemní past5750052
Nárazová past71603
Individuální sběr2203
Závěsné padací pasti4601
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (78 použitých nálezů)
Rilaena triangularis (Herbst, 1799) SamciSamiceMláďataNálezy
Ruderály2213
Paseky2204
Mokřady3004
Suché lesní lemy62702
Mezofilní louky13505
Výsadby listnáčů3002
Lesy00012
Zahradnicky utvářené zahrady a parky61604
Lužní lesy nížin211408
Dubohabřiny8905
Suťové a roklinové lesy5001
Suché křoviny0001
Výsadby jehličnanů0101
Okraje silnic1001
Horské smrčiny4002
Louky0009
Rašeliniště1001
Neurčeno0101
Bučiny nižších poloh2202
Kamenolomy0101
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0202
Haldy a výsypky2301
Vlhké lesní lemy0101
Mokřadní olšiny0101
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny2202
Ovocné sady s luční vegetací1101
Suché louky1101
 SamciSamiceMláďataNálezy