Nálezy podle období  
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Opilio canestrinii Opilio canestrinii (Thorell, 1876) 45× 48×
Opilio parietinus Opilio parietinus (De Geer, 1778)
Opilio saxatilis Opilio saxatilis (C. L. Koch, 1839) 11× 11×

Literatura

 © Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Velké dobrodružství: Physocyclus globosus (Taczanowski, 1874) zavlečen do Evropy; Revize třesavek Pholcus phalangioides v Národním muzeu; Pavouci v hledáčku šotoušů* – Holocnemus pluchei na „hlaváku“; Slíďák tatarský (Lycosa singoriensis) na Šumavě!; Zajímavý nález dvou druhů rodu Acantholycosa na jedné mýtině; Do třetice Araneus saevus, aneb jak je to s historicky druhým nálezem křižáka stromového u nás; Pardosa maisa – slíďák slaništní?; Rodinná dovolená v Beskydech; Spojení arachnologie a kultury; Významné nálezy pavouků z ČR III./ Remarkable records of spiders from Czech Republic III.; Hrabalky (Pompilidae) rodu Anoplius – specialisté na lov pavouků; Překvapení pod mikroskopem; 30th European Congress of Arachnology; 115. arachnologický seminář Brno 2017; Šplh po vlákně; Arachnologický spravodaj; Česká bibliografie 2017; Britská bibliografie – The Newsletter 139; Pokyny pro autory

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (59 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Opilio canestrinii (Thorell, 1876) 10 11 4 18
Opilio saxatilis (C. L. Koch, 1839) 2 6 2 7
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Opilio canestrinii (Thorell, 1876) 7 17 5 19
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Opilio canestrinii (Thorell, 1876) 13 0 0 3
Opilio parietinus (De Geer, 1778) 5 0 0 1
Opilio saxatilis (C. L. Koch, 1839) 1 2 4 4
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Opilio canestrinii (Thorell, 1876) 0 2 0 2
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Opilio canestrinii (Thorell, 1876) 2 1 0 2
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Opilio canestrinii (Thorell, 1876) 0 1 0 1
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Opilio canestrinii (Thorell, 1876) 2 0 0 1
Závěsné padací pastiSamciSamiceMláďataNálezy
Opilio canestrinii (Thorell, 1876) 3 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (60 použitých nálezů)
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Opilio canestrinii (Thorell, 1876) 17 27 7 34
Opilio saxatilis (C. L. Koch, 1839) 2 2 0 3
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Opilio canestrinii (Thorell, 1876) 8 0 0 2
Opilio saxatilis (C. L. Koch, 1839) 0 1 2 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Opilio canestrinii (Thorell, 1876) 0 1 0 1
Opilio parietinus (De Geer, 1778) 5 0 0 1
Vřesoviště nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Opilio canestrinii (Thorell, 1876) 0 1 0 1
Opilio saxatilis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Opilio canestrinii (Thorell, 1876) 0 0 2 1
Opilio saxatilis (C. L. Koch, 1839) 0 1 1 1
Travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Opilio canestrinii (Thorell, 1876) 5 0 0 1
Opilio saxatilis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Opilio canestrinii (Thorell, 1876) 4 2 0 2
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Opilio canestrinii (Thorell, 1876) 1 2 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Opilio canestrinii (Thorell, 1876) 1 0 0 1
Suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Opilio canestrinii (Thorell, 1876) 0 1 0 1
JeskyněSamciSamiceMláďataNálezy
Opilio saxatilis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Opilio canestrinii (Thorell, 1876) 2 0 0 1
Obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Opilio saxatilis (C. L. Koch, 1839) 0 0 1 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Opilio canestrinii (Thorell, 1876) 0 1 0 1
ViniceSamciSamiceMláďataNálezy
Opilio saxatilis (C. L. Koch, 1839) 0 1 2 1
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Opilio canestrinii (Thorell, 1876) 0 1 0 1
Stepi, vřesoviště, písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Opilio saxatilis (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy