Kvadráty: 6358 5546
  Nálezy podle období
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Opilio canestrinii Opilio canestrinii (Thorell, 1876) 2x 1x 1x 4x
Opilio parietinus Opilio parietinus (De Geer, 1778)
Opilio saxatilis Opilio saxatilis (C. L. Koch, 1839)

Literatura

 © Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Velké dobrodružství: Physocyclus globosus (Taczanowski, 1874) zavlečen do Evropy; Revize třesavek Pholcus phalangioides v Národním muzeu; Pavouci v hledáčku šotoušů* – Holocnemus pluchei na „hlaváku“; Slíďák tatarský (Lycosa singoriensis) na Šumavě!; Zajímavý nález dvou druhů rodu Acantholycosa na jedné mýtině; Do třetice Araneus saevus, aneb jak je to s historicky druhým nálezem křižáka stromového u nás; Pardosa maisa – slíďák slaništní?; Rodinná dovolená v Beskydech; Spojení arachnologie a kultury; Významné nálezy pavouků z ČR III./ Remarkable records of spiders from Czech Republic III.; Hrabalky (Pompilidae) rodu Anoplius – specialisté na lov pavouků; Překvapení pod mikroskopem; 30th European Congress of Arachnology; 115. arachnologický seminář Brno 2017; Šplh po vlákně; Arachnologický spravodaj; Česká bibliografie 2017; Britská bibliografie – The Newsletter 139; Pokyny pro autory

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (2 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Opilio canestrinii (Thorell, 1876) 4 0 0 2
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (3 použitých nálezů)
vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Opilio canestrinii (Thorell, 1876) 6 0 0 3
 SamciSamiceMláďataNálezy