Nálezy podle období
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Oligolophus tridens (C. L. Koch, 1836) 17× 17×

Oligolophus tridens (C. L. Koch, 1836)

České jménosekáč obecný
Nálezy17 nálezů, 14 kvadrátů
Poslední nález 2022 , Ondřej Machač
Nadm. výška0-650

Literatura

 © Oto Zimmermann

Tato bakalářská práce přináší souhrnný přehled o biogeografii arachnofauny Alp. Věnuje se pěti řádům pavoukovců, které se v Alpách vyskytují, konkrétně štírům (Scorpiones), štírkům (Pseudoscorpiones), štírenkám (Palpigradi), sekáčům (Opiliones) a pavoukům (Araneae). Tato práce se soustředí na rozšíření endemických a subendemických druhů těchto řádů pavoukovců a faktory, které mohou ovlivňovat jejich rozšíření a celkovou diverzitu v oblasti Alp. Ukazuje se, že významnými faktory jsou teplota a vlhkost. Štírci se vyskytují spíše v teplých a nižších polohách, zatímco zejména štíři Euscorpius (Alpiscorpius) a sekáči jsou tolerantnější i k místům s nižší teplotou, přičemž sekáči vyžadují zejména dostatečnou vlhkost. U pavouků se v horském prostředí Alp celková druhová bohatost a hustota snižuje zejména od otevřených habitatů k lesním stanovištím. Celkovou diverzitu v Alpách navíc výrazně ovlivnily teplotní oscilace během čtvrtohorních klimatických změn a různé pozice a typy refugií, což je dobře patrné u druhů úzce spjatých s půdním prostředím jako např. u štírenek nebo jeskyních štírků čeledi Syarinidae.Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (17 použitých nálezů)
Oligolophus tridens (C. L. Koch, 1836) SamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr6507
Nárazová past1001
Prosev1101
Zemní past182908
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (17 použitých nálezů)
Oligolophus tridens (C. L. Koch, 1836) SamciSamiceMláďataNálezy
Jasanoolšové lemy vodotečí4102
Mokré louky0101
Lužní lesy nížin10804
Reliktní bory na skalách0101
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1302
Paseky0101
Ostatní pole2401
Výsadby listnáčů1301
Pastviny71002
Suťové a roklinové lesy1101
Suché louky0201
 SamciSamiceMláďataNálezy