Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Bolyphantes luteolus (Blackwall, 1833) Ohrožený 42× 46×

Bolyphantes luteolus (Blackwall, 1833)

České jménoplachetnatka žlutavá
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy46 nálezů, 9 kvadrátů
První nález 1946, J. Kratochvíl, Kratochvíl & Miller 1947
Poslední nález 2004
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblast
Oreo (Preference: Vysoká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open (Preference: Vysoká)
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška600-1550

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (46 použitých nálezů)
Bolyphantes luteolus (Blackwall, 1833) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno3807
Zemní past4513032
Smyk1303
Sklepávání0101
Individuální sběr2103
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (46 použitých nálezů)
Bolyphantes luteolus (Blackwall, 1833) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno158014
Horské biotopy8206
Skály a sutě v horách1001
Rašeliniště119013
alpínské trávníky8406
Širokolisté horské nivy8306
 SamciSamiceMláďataNálezy