Nálezy podle období
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Hahnia helveola Simon, 1875 Téměř ohrožený 3x 73x 6x 82x

Hahnia helveola Simon, 1875

České jménopříčnatka žlutavá
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy82 nálezů, 30 kvadrátů
První nález 1940, F. Miller, Miller 1958b
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - eM
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška300-500

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (66 použitých nálezů)
Hahnia helveola Simon, 1875 LCSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev538020
Zemní past2919334
Smyk01205
Individuální sběr61807
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (41 použitých nálezů)
Hahnia helveola Simon, 1875 LCSamciSamiceMláďataNálezy
rašelinné bory0101
Suťové lesy5501
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0101
Lesní okraje1001
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy2102
Floristicky pestré křoviny0202
Kamenité sutě1002
Lesy4002
Reliktní bory na skalních podkladech2102
Acidofilní bory1405
Smrkové monokultury2001
Acidofilní bukové bučiny2102
Křoviny a skupiny stromů mimo les2002
Přirozené lesy1001
Xerotermní travinobylinná společenstva2002
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy0101
Suťové a roklinové lesy1002
Xerotermy na jiných podkladech1001
Polní úhory1001
Květnaté bučiny1102
Lužní lesy1001
Rašeliniště a slatiniště11405
Borové monokultury0201
 SamciSamiceMláďataNálezy