Records by time  
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Hahnia helveola Simon, 1875 Almost threatened 73× 84×

Hahnia helveola Simon, 1875

Czech namepříčnatka žlutavá
Threat levelAlmost threatened
Records84 nálezů, 32 kvadrátů
First record 1940, F. Miller, Miller 1958b
Last record 2020 , Ondřej Machač
Distribution areaEuropean - eM
Phytogeographic area
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Altitude200-600

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (84 used records)
Hahnia helveola Simon, 1875 LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Prosev540022
Zemní past2919334
Neurčeno837016
Smyk01205
Individuální sběr61807
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (84 used records)
Hahnia helveola Simon, 1875 LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Rašelinné bory0101
Výsadby jehličnanů2303
Suťové a roklinové lesy6604
Neurčeno1790341
Porosty borůvek0101
Lesní okraje1001
Lesostepní doubravy2102
Suché křoviny2204
Kamenité suti nižších poloh1002
Lesy4002
Reliktní bory na skalách2102
Acidofilní bory1405
Bučiny nižších poloh3204
Přirozené lesy1001
Xerotermní travinobylinná společenstva2002
Suché doubravy0101
Suché louky1001
Úhory1001
Lužní lesy nížin1001
Rašeliniště11405
 MalesFemalesJuvenilesRecords