Records by time
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Robertus lividus (Blackwall, 1836) Not endangered 14x 13x 1491x 147x 1665x

Robertus lividus (Blackwall, 1836)

Czech namesnovačka lesní
Threat levelNot endangered
Records1665 nálezů, 220 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2015 , Ondřej Machač
Distribution areaHolarctic, eM
Phytogeographic areaThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišť(semi-open), partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-1400

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (704 used records)
Robertus lividus (Blackwall, 1836) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Prosev5790386
Individuální sběr2939052
Zemní past53329116521
Smyk7207
?1504
Sklepávání0302
Eklektor296030
ra2002
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (602 used records)
Robertus lividus (Blackwall, 1836) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
suťové a roklinové lesy5428
reliktní bory na skalách3707
výsadby listnáčů0302
dubohabřiny3221033
mezofilní louky3205
lužní lesy nížin3620224
horské bučiny714119
Lesy5838163
Xerotermní travinobylinná společenstva8609
ostřicové porosty stojatých vod2002
osluněné skály nižších poloh2013020
horské smrčiny78016
pískovny2002
bučiny nižších poloh1618026
okraje silnic0101
rašeliniště6043057
Louky5408
rašelinné bory6209
kamenité suti nižších poloh6107
Horské biotopy10806
Lesní okraje113011
bažinné olšiny87013
paseky126014
suché křoviny8408
mokré louky94012
Přirozené lesy138017
kamenolomy2103
výsadby jehličnanů3221035
údolní jasanoolšové luhy67011
Skalní a suťové biotopy4305
Kultury listnáčů7425
haldy a výsypky1009
Lesy vyšších poloh a strmých svahů914113
horská vřesoviště1405
luční ostřicové mokřady6205
00000002001
Břehy tekoucích vod101012
travnaté stepi2406
bahnité břehy3201
Močály6208
širokolisté horské nivy4920024
slaniska2001
bylinné porosty břehů10206
ruderály3203
podmáčené smrčiny5608
Acidofilní bory1311113
alpínské trávníky5003
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod4205
úhory5002
lesostepní doubravy4004
vrbové křoviny1001
Lesní cesta1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody5103
ovocné sady bez bylinné vegetace1001
Polní biotopy0101
21211107206
skalní stepi na vápenci2002
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020