Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Not endangered 2x 4x 2290x 103x 2399x

Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854)

Czech namepavučenka hrabanková
Threat levelNot endangered
Records2399 nálezů, 212 kvadrátů
First record 1892, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2016 , Vlastimil Růžička, Jan Dolanský
Distribution areaPalaearctic - Transp., eM
Phytogeographic area(Thermo), Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišť(semi-open), partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-700-1100

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (1123 used records)
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past1227575130858
Prosev681330104
Individuální sběr3673067
Smyk3104
Sklepávání2904
Eklektor14016080
sf2203
?5503
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (1042 used records)
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
dubohabřiny4228040
skály a sutě v horách1001
horské smrčiny4921025
suťové a roklinové lesy1419022
bučiny nižších poloh6442054
rašeliniště3039044
Kultury listnáčů11708
ostřicové porosty stojatých vod8606
Lesy200510125
Lesní okraje1124020
horské bučiny1946024
osluněné skály nižších poloh21769067
okraje silnic1101
kamenité suti nižších poloh158012
výsadby jehličnanů2761150171
pískovny0302
Břehy tekoucích vod1013011
podmáčené smrčiny1921018
reliktní bory na skalách174012
horská vřesoviště6407
bažinné olšiny1912026
údolní jasanoolšové luhy12609
mokré louky3521030
pastviny0503
lesostepní doubravy4408
Skalní a suťové biotopy4204
Přirozené lesy2323039
suché křoviny8207
Lesy vyšších poloh a strmých svahů4438050
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod7307
haldy a výsypky01012
bylinné porosty břehů1504
00000000201
luční ostřicové mokřady151109
travnaté stepi4507
mezofilní louky913014
Louky133012
bahnité břehy5001
Močály51109
širokolisté horské nivy129013
jeskyně6303
rašelinné bory4005
ruderály7109
kamenolomy1001
ovocné sady bez bylinné vegetace1405
Acidofilní bory4150036
paseky2310014
Lesní cesta3003
Xerotermní travinobylinná společenstva122013
vrbové křoviny1001
Polní biotopy3102
Stojaté a pomalu tekoucí vody4001
2121110235010
úhory1102
lužní lesy nížin0001
alpínské trávníky1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020