Records by time
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Not endangered 43x 2500x 89x 2632x

Pardosa amentata (Clerck, 1757)

Czech nameslíďák mokřadní
Threat levelNot endangered
Records2632 nálezů, 286 kvadrátů
First record 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record 2016 , Vlastimil Růžička
Distribution areaEuropean (West Siberia
Phytogeographic areaThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Humidity(semi-humid), humid, very humid
StratumGround layer, (Herb layer)
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-500-900

Bibliography

© Ota Zimmermann

V práci jsou uvedeny údaje o araneofauně přírodních rezervací Černý důl a Komáří vrch získané v rozmezí let 2016–2017. Údaje doplňují dosavadní poznatky o společenstvech pavouků z území CHKO Orlické hory. Na lokalitě PR Černý důl bylo zjištěno 76 druhů, z nichž 16 druhů lze označit jako bioindikačně velmi významných. Na lokalitě PR Komáří vrch bylo zjištěno 61 druhů, z nichž bioindikačně velmi významných je 13. Výskyt těchto zachycených druhů poukazuje na zachovalost, původnost a biotickou hodnotu studovaných lokalit.Statistics

By month


By altitude


By collecting method (1211 used records)
Pardosa amentata (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr38680062374
Zemní past77993055330723
Smyk401066979
Prosev6112124
?2403
Sklepávání0234
ra1124
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (1039 used records)
Pardosa amentata (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
pískovny6715
úhory34128415
lužní lesy nížin2646918
bylinné porosty břehů17534466560
kamenité břehy potoků0101
luční ostřicové mokřady2932615
kamenolomy139613
ostřicové porosty stojatých vod20818
bažinné olšiny333902948
Stojaté a pomalu tekoucí vody5047116
mokré louky91161643147
Lesní okraje2234517
rašeliniště91781770
skalní stepi na vápenci14815
horské bučiny2314
Xerotermní travinobylinná společenstva1304
výsadby jehličnanů1712011
Močály3061872482
Břehy tekoucích vod113560866111
bučiny nižších poloh17205
rašelinné bory5905
suché lesní lemy18402
Louky250207545
ruderály1551281549
mezofilní louky6520016
pastviny7504
údolní jasanoolšové luhy11509
Lesy810112
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod572162835
Louky a pastviny7213
00000003437
dubohabřiny2519811
podmáčené smrčiny31306
štěrkové břehy řek121308
Lesní cesta38905
okraje silnic2103
haldy a výsypky26126
obilná pole583141447
Horské biotopy0201
písčiny3604
suché křoviny165751711
osluněné skály nižších poloh5307
kamenité suti nižších poloh6307
bahnité břehy651254
širokolisté horské nivy10306
slaniska1001
paseky1624013
interiéry budov1405
ovocné sady bez bylinné vegetace244102123
horská vřesoviště5904
vrbové křoviny14933011
Acidofilní bory1201
travnaté stepi0001
Přirozené lesy1909
městské parky1803
212111000271
horské smrčiny1602
Obhospodařované pozemky0201
suťové a roklinové lesy2002
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
Polní biotopy4102
Ovocné sady a vinohrady1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020