Records by time
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Not endangered 4x 10x 466x 69x 549x

Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802)

Czech namelistovník štíhlý
Threat levelNot endangered
Records549 nálezů, 129 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2018 , Petr Dolejš
Distribution areaHolarctic
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery dry, dry, (semi-humid)
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-500-700

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (231 used records)
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk4610259115
Individuální sběr22401461
Žlutá miska134014
Zemní past1175123
Prosev1225
Sklepávání11019
?2604
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (179 used records)
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Ruderály0101
bylinné porosty břehů0101
písčiny5407
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1504
ostřicové porosty stojatých vod1413
kamenolomy0245
Lesní okraje1616
pískovny1203
okraje silnic1001
Xerotermní travinobylinná společenstva8121016
výsadby jehličnanů0202
Močály3947
Ovocné sady a vinohrady4001
travnaté stepi48913
suché křoviny3688
luční ostřicové mokřady1203
mokré louky5418
paseky1012
Břehy tekoucích vod3906
Lesy1214
00000000101
Louky49811
A1211000505
bahnité břehy0101
reliktní bory na skalách0101
mezofilní louky0302
Louky a pastviny2102
osluněné skály nižších poloh0201
Stojaté a pomalu tekoucí vody3624
Horské vysokostébelné nivy a trávníky0101
horské bučiny1001
bučiny nižších poloh0202
údolní jasanoolšové luhy2503
bažinné olšiny2102
dubohabřiny0111
Lesní cesta1203
haldy a výsypky04507
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
ovocné sady bez bylinné vegetace1225
rašeliniště5407
ruderály1102
skalní stepi na vápenci1214
Přirozené lesy6131
lesostepní doubravy0051
suché lesní lemy0101
Kultury listnáčů0412
úhory0404
horská vřesoviště0101
rašelinné bory0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020