Kvadráty: 5863
  Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Erigone jaegeri Baehr, 1984 Kriticky ohrožený

Erigone jaegeri Baehr, 1984

České jménopavučenka Jägerova
Stupeň ohroženíKriticky ohrožený
Nálezy1 nálezů, 1 kvadrátů
První nález 1973, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002
Poslední nález 1973 , Jan Buchar
Areál rozšířeníPalaearctic, ME (China) [Boh.]
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum-
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška300-300

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1 použitých nálezů)
Erigone jaegeri Baehr, 1984 CRSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1 použitých nálezů)
Erigone jaegeri Baehr, 1984 CRSamciSamiceMláďataNálezy
Suché louky1001
 SamciSamiceMláďataNálezy