Kvadráty: 7166 7267 7165
  Nálezy podle období  
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Leviellus thorelli (Ausserer, 1871) Kriticky ohrožený 14× 14×

Leviellus thorelli (Ausserer, 1871)

České jménokřižák Thorellův
Stupeň ohroženíKriticky ohrožený
Nálezy14 nálezů, 3 kvadrátů
První nález 2003, J. Chytil, Bryja et al. 2005
Poslední nález 2023 , Jiří Szekeres
Areál rozšířeníEuropean
Fytogeografická oblast
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť-
Stratum
Tree trunks (Preference: Vysoká)
Kmeny stromů. Kůra kmenů a silných stromových větví, prostory pod kůrou, dutiny stromů.
Osvětlení stanovišť-
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška150-250

Literatura

 © Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Pavučenka dlouhovlasá po dlouhé době!; Významné nálezy pavouků od Nových Mlýnů aneb najde ten, kdo nehledá; Můžeme v terénu či z fotografií spolehlivě rozeznat středoevropské křižáky rodu Zygiella?; Fenomén rekultivací v povrchových dolech pod Krušnými horami a výskyt pavouků; Výskyt pavučenky Staveleya pusilla (Menge, 1869) také v severozápadních Čechách; Dovolená s pavouky; Poznámka k výskytu sekáče Nemastoma bidentatum sparsum (Gruber & Martens, 1968) v Ohřeckém údolí; Inventarizace 2021; Výzva k spolupráci na World Spider Trait databáze; Kutilky (Sphecidae) – specialisté na lov pavouků XI: Sceliphron, Trypoxylon, Pison a Miscopus; Lumci bez křídel; Byli jsme na arachnologické konferenci v německém Greifswaldu!; Pozdně letní exkurze na Mostecko; 119. seminář České arachnologické společnosti; Česká bibliografie; Nové knihy; Pokyny pro autory

Males of Zygiella atrica can easily be identified by their long palps. Females and juveniles of Zygiella atrica and Zygiella x-notata cannot be distinguished only by the pattern and colouration on the prosoma and opisthosoma. Zygiella atrica can be dark and can have a pattern on the prosoma like Zygiella x-notata. Zygiella x-notata also has light and reddish forms. In Czechia, both species can occur syntopically, so an examination of the genitals is necessary.

New
records and summarized published data about the distribution of
Leviellus species in Czechia are provided. There are two species: Leviellus thorelli (Ausserer, 1871) and Leviellus stroemi (Thorell, 1870). While Leviellus thorelli is a rare thermophilic species associated mainly with solitary deciduous trees and in Czechia occurring only in southern Moravia, Leviellus stroemi is locally common throughout the country, preferring a wider range of habitats. The paper also provides information about biology and ecology of both species in Czechia.


Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (14 použitých nálezů)
Leviellus thorelli (Ausserer, 1871) CRSamciSamiceMláďataNálezy
Fotografie1001
Neurčeno630107
Pozorování0002
Individuální sběr1314
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (14 použitých nálezů)
Leviellus thorelli (Ausserer, 1871) CRSamciSamiceMláďataNálezy
Interiéry budov1001
Neurčeno631118
Suché louky0001
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0203
Vnější stěny budov1001
 SamciSamiceMláďataNálezy