Records by time
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Not endangered 3x 8x 262x 25x 298x

Philodromus collinus C. L. Koch, 1835

Czech namelistovník keřový
Threat levelNot endangered
Records298 nálezů, 136 kvadrátů
First record 1886, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2013 , Robert Tropek
Distribution areaEuropean - (Af.) (NC
Phytogeographic area(Thermo), Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-700-1100

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (212 used records)
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Žlutá miska1001
Smyk3843048
Zemní past4515049
Sklepávání841102871
Individuální sběr2414034
Prosev4709
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (202 used records)
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
písčiny0101
výsadby jehličnanů0101
paseky2011
Xerotermy na jiných podkladech917012
Kultury jehličnanů1102
Skály nižších a středních výšek1001
Slatiniště3222011
Močály1827816
Kamenité sutě4302
Bylinné porosty na březích potoků a řek1303
Kamenolom0101
Vrchoviště2403
Květnaté bučiny3104
Pískovcová skalní města3703
Břehy tekoucích vod0202
Přechodová rašeliniště5477
Pastviny3203
Urbánní biotopy1204
Skalní a suťové biotopy2002
Xerotermní travinobylinná společenstva2804
Vlhké louky812015
Lesy4003
Písečné přesypy3304
Reliktní bory na skalních podkladech151304
Louky4605
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy2002
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1015214
Lesní okraje1405
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou1213
Smrkové monokultury1721019
Horské biotopy0101
Bažinné olšiny0101
Lesní paseky3104
Podmáčené smrčiny5202
Borové monokultury3003
Rašeliniště a slatiniště2202
Mezofilní louky0101
Horské buko-jedlové lesy2033
Interiéry budov0101
Rákosiny, orobincové porosty4502
Ovocné sady3002
Kultury listnáčů1072
Přirozené smrčiny (bory a březiny)3304
Suťové a roklinové lesy1102
Acidofilní bory2103
Lesní cesta1202
Křoviny a skupiny stromů mimo les2002
Přirozené lesy6117
Lužní lesy0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020