Records by time
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 Not endangered 6x 13x 82x 4x 105x

Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835

Czech nameskákavka lesklá
Threat levelNot endangered
Records105 nálezů, 41 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2009
Distribution areaPalaearctic - Eastp., eM
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery dry, dry, semi-humid
StratumShrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-600

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (35 used records)
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk814118
Prosev0101
Individuální sběr19010
Sklepávání3505
Eklektor0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (36 used records)
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
pastviny0101
výsadby jehličnanů0303
Obhospodařované pozemky0101
reliktní bory na skalách1302
mokré louky0101
travnaté stepi1604
Lesy0101
dubohabřiny0101
Lesní okraje4316
bažinné olšiny1001
pískovny0201
kamenolomy2001
00000000101
paseky0101
suché křoviny1001
Louky1201
Přirozené lesy0101
horská vřesoviště0101
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
Kultury listnáčů2203
úhory0101
písčiny1102
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020