Records by time
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Not endangered 3x 9x 199x 32x 243x

Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758)

Czech namesnovačka pokoutní
Threat levelNot endangered
Records243 nálezů, 94 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2019 , Antonín Roušar
Distribution areaHolarctic
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, artificial
Humiditydry, semi-humid
StratumVertical surfaces, Tree trunks
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-600-700

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (161 used records)
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr4011787120
Pozorování1222
Fotografie1101
Zemní past107113
Eklektor63712
Smyk161838
Prosev0012
Sklepávání0303
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (164 used records)
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Interiéry budov32755860
Kultury jehličnanů0101
Urbánní biotopy2016011
vnější stěny budov3422
interiéry budov1403
Lesní okraje4217
Porosty vysokých ostřic0101
Rašelinné březiny a bory0101
Rašeliniště a slatiniště1001
Skály nižších a středních výšek0303
Kamenolom0202
Vnější stěny budov2236
Lužní lesy3278
Ovocné sady3498
Kultury listnáčů0122
Acidofilní bukové bučiny0101
Lesy4111022
Xerotermy na jiných podkladech0101
Smrkové monokultury0112
Přirozené smrčiny (bory a březiny)0101
Těžební jámy0101
Acidofilní bory0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0112
Lesy vyšších poloh a strmých svahů4136
Parky1101
Lesní paseky0202
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy1701
Sklepy2404
Horské smrčiny0101
Rákosiny, orobincové porosty0101
Vlhké louky0021
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020