Kvadráty: 7267 7266 7166 5653 5949 7055
  Nálezy podle období  
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dipoena nigroreticulata (Simon, 1880) Silně ohrožený 12×

Dipoena nigroreticulata (Simon, 1880)

České jménosnovačka černoskvrnná
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy12 nálezů, 6 kvadrátů
První nález 1958, F. Miller, Miller 1967
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - Me.
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid (Preference: Nízká)
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very dry (Preference: Nízká)
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Canopies
Koruny. Stromové koruny obvykle výše než 5 m.
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded (Preference: Nízká)
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška150-400

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (12 použitých nálezů)
Dipoena nigroreticulata (Simon, 1880) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr2203
Nárazová past1202
Prosev1012
Neurčeno1304
Zemní past0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (12 použitých nálezů)
Dipoena nigroreticulata (Simon, 1880) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Suché křoviny1101
Lužní lesy nížin0201
Neurčeno3317
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0101
Stinné skály nižších poloh0101
Přirozené lesy1001
 SamciSamiceMláďataNálezy