Records by time
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) Endangered 4x 81x 10x 95x

Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873)

Czech namesnovačka černostrakatá
Threat levelEndangered
Records95 nálezů, 20 kvadrátů
First record 1894, A. Nosek & K. Písařovič, Nosek 1895
Last record 2018 , Petr Dolejš
Distribution areaPalaearctic - Westp.
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditydry
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskyturare
Altitude300-400

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (30 used records)
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk7567
Pozorování0001
Sklepávání1510010
Individuální sběr714010
Zemní past1102
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (30 used records)
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
dubohabřiny1101
Xerotermní travinobylinná společenstva2605
Ovocné sady a vinohrady4001
kamenité suti nižších poloh2203
osluněné skály nižších poloh1203
kamenolomy11966
Lesní okraje2201
travnaté stepi0303
ovocné sady bez bylinné vegetace1001
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
lesostepní doubravy1704
suché křoviny1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019