Records by time
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) Endangered 2x 46x 17x 65x

Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873)

Czech namesnovačka černostrakatá
Threat levelEndangered
Records65 nálezů, 24 kvadrátů
First record 1894, A. Nosek & K. Písařovič, Nosek 1895
Last record 2020 , Milan Řezáč, Radek Šich, Veronika Řezáčová, Klára Řezáčová
Distribution areaPalaearctic - Westp.
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditydry
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskyturare
Altitude300-400

Bibliography

 © Oto Zimmermann
A total of 114 spider species from 25 families and one harvestmen species were found during the zoological research at several sites in the Podyjí National Park during 2019. Of them, forty-one species are listed in the Red List of spiders of the Czech Republic. Four new species for the Podyjí NP were recorded – Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758), Euryopis laeta (Westring, 1861), Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 and Trichoncus auritus (L. Koch, 1869). Among the most interesting species, four critically endangered spiders – Civizelotes caucasius (L. Koch, 1866), Phrurolithus szilyi Herman, 1879, Gnaphosa modestior Kulczyński, 1897 and Eresus moravicus Řezáč, 2008 should be mentioned. Other rare species include Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873), Agyneta fuscipalpa (C. L. Koch, 1836), Arctosa figurata (Simon, 1876), Atypus affinis Eichwald, 1830, Bassaniodes robustus (Hahn, 1832), Callilepis schuszteri (Herman, 1879), Centromerus incilium (L. Koch, 1881), Centromerus leruthi Fage, 1933, Cheiracanthium effossum Herman, 1879, Drassyllus villicus (Thorell, 1875), Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875, Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835), Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802), Gnaphosa opaca Herman, 1879, Haplodrassus cognatus (Westring, 1861), Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866), Haplodrassus minor (O. Pickard-Cambridge, 1879), Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873), Kishidaia conspicua (L. Koch, 1866), Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846), Minicia marginella (Wider, 1834), Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897, Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873), Walckenaeria simplex Chyzer, 1894, Zelotes erebeus (Thorell, 1871) and Zora manicata Simon, 1878.

 © Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni.Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (65 used records)
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Neurčeno612032
Smyk9709
Nárazová past0001
Pozorování1001
Sklepávání101008
Prosev1001
Individuální sběr1113010
Zemní past1163
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (65 used records)
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Neurčeno106029
Suché křoviny2002
Vřesoviště nižších poloh0201
Xerotermní travinobylinná společenstva3706
Dubohabřiny0001
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1001
Suťové a roklinové lesy1101
Ovocné sady a vinohrady4001
Kamenité suti nižších poloh2203
Stinné skály nižších poloh1203
Kamenolomy11966
Lesní okraje2201
Suché louky0404
Ovocné sady s luční vegetací1001
Lesostepní doubravy1704
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords