Records by time
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) Endangered 2x 46x 15x 63x

Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873)

Czech namesnovačka černostrakatá
Threat levelEndangered
Records63 nálezů, 22 kvadrátů
First record 1894, A. Nosek & K. Písařovič, Nosek 1895
Last record 2020 , Milan Řezáč, Radek Šich, Veronika Řezáčová, Klára Řezáčová
Distribution areaPalaearctic - Westp.
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditydry
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskyturare
Altitude300-400

Bibliography

© Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni.Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (32 used records)
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk9709
Pozorování0101
Sklepávání101008
Prosev1001
Individuální sběr1113010
Zemní past1163
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (34 used records)
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Křoviny a skupiny stromů mimo les1001
Xerotermní travinobylinná společenstva3706
Parky0101
Suťové lesy1101
Ovocné sady a vinohrady4001
Kamenité sutě2203
Skály nižších a středních výšek1203
Kamenolom11966
Lesní okraje2201
Xerotermy na jiných podkladech0404
Ovocné sady1001
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1704
Rákosiny, orobincové porosty0101
Trnkové křoviny1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords