Nálezy podle období  
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zodarion italicum (Canestrini, 1868) Není ohrožený 15× 17×

Zodarion italicum (Canestrini, 1868)

České jménomravčík italský
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy17 nálezů, 7 kvadrátů
První nález 2000, M. Řezáč, Řezáč 2002
Poslední nález 2020 , Pavel Vonička
Areál rozšířeníEuropean - Me. [Boh.]
Fytogeografická oblast
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška200-400

Literatura

 © Ondřej Machač
Based on morphological characters, two species of the genus Zodarion, Z. hamatum and Zodarion italicum, were placed into the italicum group. The aim of this study was to evaluate similarity of these two species in respect of various aspects of their natural history and karyotypes. Both species had similar phenological patterns, being univoltine, but some specimens reached adulthood the same year before winter. Both representatives had nocturnal activity and were able to capture various ant species. Zodarion hamatum seems to be specialized on Myrmicinae ants, and Zodarion italicum on Formicinae ants. Zodarion hamatum showed more agile predatory behaviour than Zodarion italicum presumably due to specialization on Myrmicinae ants, which have lower population density. Both species are generalized mimics of bicoloured (orange-dark brown) ants, such as Lasius emarginatus; they performed similar courtship and mating. The two study species exhibited contrasting reproductive strategies. Zodarion hamatum spiders had higher fecundity than Zodarion italicum as a result of larger body size but Zodarion italicum had larger eggs than Z. hamatum. This is presumably an adaptation to different availability of prey ants. Both species had the same diploid chromosome number, sex chromosome system and pattern of X chromosome heteropycnosis in testes. Results support a very close relationship between these two Zodarion species.


Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (17 použitých nálezů)
Zodarion italicum (Canestrini, 1868) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past7464012
Individuální sběr3302
Smyk6402
Neurčeno1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (17 použitých nálezů)
Zodarion italicum (Canestrini, 1868) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno7567014
Skalní stepi na vápenci1001
Xerotermní travinobylinná společenstva2301
Suché křoviny6101
 SamciSamiceMláďataNálezy