Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 Not endangered 2x 7x 58x 8x 75x

Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833

Czech namepavučenka periskopická
Threat levelNot endangered
Records75 nálezů, 46 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2017 , Ondřej Machač
Distribution areaEuropean - Me. (Gr., Ar.
Phytogeographic areaMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-1200

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (54 used records)
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr3608
Zemní past1828344
Sklepávání0101
Prosev1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (50 used records)
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Porosty vysokých ostřic0101
Lužní lesy1102
vlhké doubravy0101
Rákosiny, orobincové porosty1304
mezofilní louky1001
Horské vyskokobylinné a kapradinové smrčiny0101
Lesní okraje0202
Bažinné olšiny4105
Haldy a výsypky0026
Pískovcová skalní města0101
Polní meze0101
Širokolisté vysokostébelné nivy7708
Vlhké louky1203
Acidofilní bory0101
Břehy tekoucích vod0413
Louky1203
Lesní paseky0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Suťové a roklinové lesy0101
Lesní cesta1101
Rašeliniště a slatiniště1001
Louky a pastviny0201
Vrchoviště0201
 MalesFemalesJuvenilesRecords