Nálezy podle období  
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micaria nivosa L. Koch, 1866 Ohrožený 18× 25×

Micaria nivosa L. Koch, 1866

České jménomikarie záhadná
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy25 nálezů, 9 kvadrátů
První nález 1942, F. Miller, Miller 1967
Poslední nález 1990
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S (Kz.
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid (Preference: Nízká)
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very humid (Preference: Nízká)
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška250-450

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (25 použitých nálezů)
Micaria nivosa L. Koch, 1866 VUSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno33192717
Zemní past01707
Individuální sběr0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (25 použitých nálezů)
Micaria nivosa L. Koch, 1866 VUSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno33209723
Suché křoviny0001
Suché louky0101
 SamciSamiceMláďataNálezy