Records by time
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Micaria nivosa L. Koch, 1866 Endangered 14x 36x 50x

Micaria nivosa L. Koch, 1866

Czech namemikarie záhadná
Threat levelEndangered
Records50 nálezů, 9 kvadrátů
First record 1942, F. Miller, Miller 1967
Last record 1990
Distribution areaPalaearctic - E-S (Kz.
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidity(semi-humid, very humid)
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Altitude200-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (8 used records)
Micaria nivosa L. Koch, 1866 VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past01707
Individuální sběr0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (2 used records)
Micaria nivosa L. Koch, 1866 VUMalesFemalesJuvenilesRecords
suché křoviny0001
travnaté stepi0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020