Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ceratinella wideri (Thorell, 1871) Silně ohrožený 10×

Ceratinella wideri (Thorell, 1871)

České jménopavučenka Widerova
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy10 nálezů, 9 kvadrátů
První nález 1935, F. Miller, Miller 1936a
Poslední nález 2013 , Robert Tropek
Areál rozšířeníPalaearctic - Eastp., eM
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
Stratum
Shrub layer (Preference: Vysoká)
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška250-600

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (10 použitých nálezů)
Ceratinella wideri (Thorell, 1871) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk2103
Neurčeno0123
Individuální sběr1102
Zemní past1102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (10 použitých nálezů)
Ceratinella wideri (Thorell, 1871) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno2125
Suťové a roklinové lesy0101
Porosty borůvek0101
Suché louky1001
Úhory1001
Písčiny0101
 SamciSamiceMláďataNálezy