Bibliografie

Řazení: Rok, Autoři / Autoři, Rok

2020

Spatial covariance of herbivorous and predatory guilds of forest canopy arthropods along a latitudinal gradient.
Mottl O., Fibich P., Klimeš P., Volf M., Tropek R., Anderson-Teixeira K., Auga J., Blair T., Butterill P., Carscallen G., Gonzalez-Akre E., Goodman A., Kaman O., Lamarre G. P. A., Libra M., Losada M. ., Manumbor M., Miller S. E., Molem K., Nichols G., Plowman N. S., Redmond C., Seifert C. L., Vrana J., Weiblen G. D. & Novotný V. (2020): Spatial covariance of herbivorous and predatory guilds of forest canopy arthropods along a latitudinal gradient. Ecol. Lett. 23 (10): 1499–1510. DOI:10.1111/ele.13579

2018

Influence of surface flattening on biodiversity of terrestrial arthropods during early stages of brown coal spoil heap restoration.
Moradi J., Potocký P., Kočárek P., Bartuška M., Tajovský K., Tichánek F., Frouz J. Tropek R. (2018): Influence of surface flattening on biodiversity of terrestrial arthropods during early stages of brown coal spoil heap restoration. J. Environ. Manage. 220: 1–7. DOI: 10.1016/j.jenvman.2018.05.006

2016

Open-grown trees as key habitats for arthropods in temperate woodlands: The diversity, composition, and conservation value of associated communities
Sebek P., Vodka S., Bogusch P., Pech P., Tropek R., Weiss M., Zimova K. & Cizek L. (2016): Open-grown trees as key habitats for arthropods in temperate woodlands: The diversity, composition, and conservation value of associated communities. Forest Ecol. Manag. 380: 172–181. DOI: 10.1016/j.foreco.2016.08.052.

2015

In search for a compromise between biodiversity conservation and human health protection in restoration of fly ash deposits: effect of anti-dust treatments on five groups of arthropods.
Tropek R., Cerna I., Straka J., Kocarek P., Malenovsky I., Tichanek F. & Sebek P. (2015): In search for a compromise between biodiversity conservation and human health protection in restoration of fly ash deposits: effect of anti-dust treatments on five groups of arthropods. Environ. Sci. Pollut. Res. 23 (14): 13653–13660. DOI: 10.1007/s11356-015-4382-1.

2014

Restoration management of fly ash deposits crucially influence their conservation potential for terrestrial arthropods.
Tropek R., Cerna I., Straka J., Kadlec T., Pech P., Tichanek F. & Sebek P. (2014): Restoration management of fly ash deposits crucially influence their conservation potential for terrestrial arthropods. Ecol. Eng. 73: 45–52. DOI: 10.1016/j.ecoleng.2014.09.011.

2013

Průzkum pavouků (Araneae) národní přírodní rezervace Čertova stěna-Luč.
Tropek R. (2013): Průzkum pavouků (Araneae) národní přírodní rezervace Čertova stěna-Luč. Survey of spiders (Araneae) of the Čertova stěna-Luč National Nature Reserve. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 53: 136–145 (in Czech, English abstract).

2012

Diversification of mowing regime increases arthropods diversity in species-poor cultural hay meadows
Cizek O., Zamecnik J., Tropek R., Kocarek P. & Konvicka M. (2012): Diversification of mowing regime increases arthropods diversity in species-poor cultural hay meadows. J. Insect Conserv. 16: 215–226. DOI: 10.1007/s10841-011-9407-6.
Antropogenní stanoviště z hlediska ekologie a ochrany bezobratlých živočichů
Tropek R. (2012): Antropogenní stanoviště z hlediska ekologie a ochrany bezobratlých živočichů. Ecology and conservation of invertebrates at anthropogenic sites. Ph.D. thesis, University of South Bohemia, České Budějovice, 184 + VII pp. (in Czech, English abstract).
Průzkum pavouků (Araneae) evropsky významné lokality Maňovický rybník.
Tropek R. (2012): Průzkum pavouků (Araneae) evropsky významné lokality Maňovický rybník. Survey of spiders (Araneae) of the Maňovický rybník Site of Community Importance. Erica 19: 101–108 (in Czech, English abstract).
Can periodically drained ponds have any potential for terrestrial arthropods conservation?
Tropek R. (2012): Can periodically drained ponds have any potential for terrestrial arthropods conservation? A pilot survey of spiders. Pol. J. Ecol. 60 (3): 635–639.
Bezobratlí postindustriálních stanovišť: Význam, ochrana a management.
Tropek R. & Řezáč M. (2012): Pavouci [Spiders]. In Tropek R. & Řehounek J. (eds), Bezobratlí postindustriálních stanovišť: Význam, ochrana a management. Entomologický ústav AV ČR & Calla, České Budějovice, pp.116–127 (in Czech).
Technical reclamations are wasting the conservation potential of post-mining sites. A case study of black coal spoil dumps.
Tropek R., Kadlec T., Hejda M., Kocarek P., Skuhrovec J., Malenovsky I., Vodka S., Spitzer L., Banar P. & M. Konvicka (2012): Technical reclamations are wasting the conservation potential of post-mining sites. A case study of black coal spoil dumps. Ecol. Eng. 43: 13–18. DOI: 10.1016/j.ecoleng.2011.10.010.

2010

Spontaneous succession in limestone quarries as an effective restoration tool for endangered arthropods and plants
Tropek R., Kadlec T., Karešová P., Spitzer L., Kočárek P., Malenovský I., Banar P., Tuf I. H., Hejda M. & Konvička M. (2010): Spontaneous succession in limestone quarries as an effective restoration tool for endangered arthropods and plants. Journal of Applied Ecology 47: 139–147.

2009

Does closure of traditionally managed open woodlands threaten epigeic invertebrates? Effects of coppicing and high deer densities
Spitzer L., Konvička M., Beneš J., Tropek R., Tuf I. H. & Tufová J. (2009): Does closure of traditionally managed open woodlands threaten epigeic invertebrates? Effects of coppicing and high deer densities. Biological conservation 141: 827–837.
Pavouci přírodní památky Prameniště Kateřinského potoka
Tropek R. & Hradská I. (2009): Pavouci přírodní památky Prameniště Kateřinského potoka [Spiders of Prameniště Kateřinského potoka Nature Monument]. Erica 16: 55–61 (in Czech, English summary).

2008

Does closure of traditionally managed open woodlands threaten epigeic invertebrates? Effects of coppicing and high deer densities
Spitzer L., Konvička M., Beneš J., Tropek R., Tuf I. H. & Tufová J. (2008): Does closure of traditionally managed open woodlands threaten epigeic invertebrates? Effects of coppicing and high deer densities. Biological conservation 141: 827–837.
Can quarries supplement rare xeric habitats in a piedmont region? Spiders of the Blanský les Mts., Czech Republic
Tropek R. & Konvička M. (2008): Can quarries supplement rare xeric habitats in a piedmont region? Spiders of the Blanský les Mts., Czech Republic. Land Degrad. Develop. 19: 104–114.
Two groups of epigeic arthropods differ in colonising of piedmont quarries: the necessity of multi-taxa and life-history traits approaches in the monitoring studies
Tropek R., Spitzer L. & Konvička M. (2008): Two groups of epigeic arthropods differ in colonising of piedmont quarries: the necessity of multi-taxa and life-history traits approaches in the monitoring studies. Community Ecology 9: 177–184.

2007

Effects of traditional coppicing and game density on epigeic fauna.
Spitzer L., Tropek R., Konvička M., Beneš J., Tuf I. H. & Tufová J. (2007): Effects of traditional coppicing and game density on epigeic fauna. In Feldmeyer-Christe E. (ed.), Abstracts of the International Conference Monitoring the Effectiveness of Nature Conservation. Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL, Birmensdorf, p. 80.
Příspěvek k poznání fauny epigeických bezobratlých dvou přírodních jedlobukových lesů ve Vsetínských vrších (Česká republika)
Spitzer L., Tuf I. H., Tufová J. & Tropek R. (2007): Příspěvek k poznání fauny epigeických bezobratlých dvou přírodních jedlobukových lesů ve Vsetínských vrších (Česká republika) [Contribution to the knowledge of epigeic invertebrates of two seminatural fir-beech deciduous woodlands in the Vsetínské vrchy Hills, Western Carpathians (Czech Republic)]. Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přír. Vědy) 19: 71–82 (in Czech, English summary).
Příspěvek k poznání fauny epigeických bezobratlých dvou přírodních jedlobukových lesů ve Vsetínských vrších (Česká republika)
Spitzer L., Tuf I. H.,Tufová J. & Tropek R. (2007): Příspěvek k poznání fauny epigeických bezobratlých dvou přírodních jedlobukových lesů ve Vsetínských vrších (Česká republika). [Contribution to the knowledge of epigeic invertebrates of two seminatural fir-beech deciduous woodlands in the Vsetínské vrchy Hills, Western Carpathians (Czech Republic).] Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přír. Vědy) 19: 71–82.
Pavouci (Araneae) xerotermních trávníků a lomů Chráněné krajinné oblasti Blanský les
Tropek R. (2007a): Pavouci (Araneae) xerotermních trávníků a lomů Chráněné krajinné oblasti Blanský les [Spiders (Araneae) of xerothermic grasslands and quarries in the Blanský les Protected Landscape Area]. Klapalekiana 43: 65–77 (in Czech, English summary).
Výsledky průzkumu arachnofauny zvláště chráněných území na Plzeňsku
Tropek R. (2007b): Výsledky průzkumu arachnofauny zvláště chráněných území na Plzeňsku [Results of arachnological research of specially protected areas of Pilsen district, Czech Republic]. Erica (Plzeň) 14: 57–64 (in Czech, English summary).
Can quarries supplement rare xeric habitats in a piedmont region? Comparison of spiders and ground beetles.
Tropek R., Spitzer L. & Konvička M. (2007): Can quarries supplement rare xeric habitats in a piedmont region? Comparison of spiders and ground beetles. In Feldmeyer-Christe E. (ed.), Abstracts of the International Conference Monitoring the Effectiveness of Nature Conservation. Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL, Birmensdorf, p. 44.
Where is the biodiversity of Pannonian forests? Multiple taxonomic groups require open-canopy management
Vodka Š., Konvička M., Spitzer L., Tropek R. & Čížek L. (2007): Where is the biodiversity of Pannonian forests? Multiple taxonomic groups require open-canopy management. In Batáry P. & Körösi A. (eds), Fauna Pannonica 2007. Abstracts of the Symposium on Conservation and Genesis of the Fauna of the Carpathian Basin.Hungarian Natural History Museum, Budapest, p. 68.

2006

Složení a sukcese arachnocenóz kamenolomů a xerotermních lokalit CHKO Blanský les
Tropek R. (2006): Složení a sukcese arachnocenóz kamenolomů a xerotermních lokalit CHKO Blanský les [Composition and successional patterns in arachnofauna of quarries and xeric sites of the Blanský Les Protected Landscape Area]. BSc. thesis, South Bohemian University, České Budějovice, 45 pp. (in Czech, English summary).
Statistiky

Nalezeno

4462
Nálezy
334
Druhy
159
Rody
29
Čtverce

Určeno

4546
Nálezy
358
Druhy
170
Rody
26
Čtverce