Rok
2012
Autoři
RNDr. Robert Tropek, Ph.D.
Citace
Tropek R. (2012): Průzkum pavouků (Araneae) evropsky významné lokality Maňovický rybník. Survey of spiders (Araneae) of the Maňovický rybník Site of Community Importance. Erica 19: 101–108 (in Czech, English abstract).

Fotografie