Rok
2012
Autoři
RNDr. Robert Tropek, Ph.D.
Citace
Tropek R. (2012): Antropogenní stanoviště z hlediska ekologie a ochrany bezobratlých živočichů. Ecology and conservation of invertebrates at anthropogenic sites. Ph.D. thesis, University of South Bohemia, České Budějovice, 184 + VII pp. (in Czech, English abstract).