Rok
2007
Autoři
RNDr. et Mgr. Ivan Hadrián Tuf, Ph.D.
Lukáš Spitzer
RNDr. Robert Tropek, Ph.D.
Obsah
Originalni ID: 915
Citace
Spitzer L., Tuf I. H., Tufová J. & Tropek R. (2007): Příspěvek k poznání fauny epigeických bezobratlých dvou přírodních jedlobukových lesů ve Vsetínských vrších (Česká republika) [Contribution to the knowledge of epigeic invertebrates of two seminatural fir-beech deciduous woodlands in the Vsetínské vrchy Hills, Western Carpathians (Czech Republic)]. Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přír. Vědy) 19: 71–82 (in Czech, English summary).

Fotografie