Rok
2013
Autoři
RNDr. Robert Tropek, Ph.D.
Citace
Tropek R. (2013): Průzkum pavouků (Araneae) národní přírodní rezervace Čertova stěna-Luč. Survey of spiders (Araneae) of the Čertova stěna-Luč National Nature Reserve. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 53: 136–145 (in Czech, English abstract).

Soubory ke stažení

tropek-2013-pruzkum-pavouku-npr-certova-stena.pdf - Ke stažení je potřeba se přihlásit
Česká arachnologická společnost © 2008-2019