Rok
2007
Autoři
RNDr. Robert Tropek, Ph.D.
Obsah
Originalni ID: 938
Citace
Tropek R. (2007b): Výsledky průzkumu arachnofauny zvláště chráněných území na Plzeňsku [Results of arachnological research of specially protected areas of Pilsen district, Czech Republic]. Erica (Plzeň) 14: 57–64 (in Czech, English summary).

Fotografie