Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) Almost threatened 9x 59x 1x 69x

Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869)

Czech namepavučenka podivná
Threat levelAlmost threatened
Records69 nálezů, 30 kvadrátů
First record 1934, F. Miller, Miller 1935b
Last record 2005
Distribution areaEuropean - eM (U
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditydry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude300-1000

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (56 used records)
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past5812050
Individuální sběr3505
Prosev2401
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (56 used records)
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Lesní okraje1003
kamenité suti nižších poloh3104
mokré louky2003
osluněné skály nižších poloh1001
bažinné olšiny1001
kamenolomy0302
ruderály2001
suché křoviny8207
paseky1001
Acidofilní bory0101
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0001
Xerotermní travinobylinná společenstva3004
lesostepní doubravy7105
bylinné porosty břehů1001
Louky1001
dubohabřiny7209
horská vřesoviště11101
Přirozené lesy1002
bučiny nižších poloh10005
výsadby jehličnanů0101
rašeliniště0001
travnaté stepi1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020