Kvadráty: 6666 6474
  Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Porrhomma profundum M. Dahl, 1939 Silně ohrožený

Porrhomma profundum M. Dahl, 1939

České jménoplachetnatka hlubinná
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy5 nálezů, 2 kvadrátů
První nález 2006, R. Mlejnek, Růžička 2007a
Poslední nález 2009 , Roman Mlejnek
Areál rozšířeníEuropean - C [Mor.]
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
Stratum
Underground (Preference: Vysoká)
Podzemí. Nehluboké podzemní prostory (půda, nory drobných savců, hnízda mravenců, puklinové systémy, kamenité sutě), jeskyně.
Osvětlení stanovišť
dark (Preference: Vysoká)
Částečně má charakter mikrobiotopu: skalní výklenky, převisy pod břehy potoků a strží, nehluboké a hluboké podzemní prostory.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška400-450

Literatura

 © Oto Zimmermann
Trophic interactions of cave arthropods have been understudied. We used molecular methods (NGS) to decipher the food web in the subterranean ecosystem of the Ardovská Cave (Western Carpathians, Slovakia). We collected five arthropod predators of the species Parasitus loricatus (gamasid mites), Eukoenenia spelaea (palpigrades), Quedius mesomelinus (beetles), and Porrhomma profundum and Centromerus cavernarum (both spiders) and prey belonging to several orders. Various arthropod orders were exploited as prey, and trophic interactions differed among the predators. Linear models were used to compare absolute and relative prey body sizes among the predators. Quedius exploited relatively small prey, while Eukoenenia and Parasitus fed on relatively large prey. Exploitation of eggs or cadavers is discussed. In contrast to previous studies, Eukoenenia was found to be carnivorous. A high proportion of intraguild predation was found in all predators. Intraspecific consumption (most likely cannibalism) was detected only in mites and beetles. Using Pianka’s index, the highest trophic niche overlaps were found between Porrhomma and Parasitus and between Centromerus and Eukoenenia, while the lowest niche overlap was found between Parasitus and Quedius. Contrary to what we expected, the high availability of Diptera and Isopoda as a potential prey in the studied system was not corroborated. Our work demonstrates that intraguild diet plays an important role in predators occupying subterranean ecosystems.

 © Oto Zimmermann
Three-dimensional modelling has shown its importance in many fields, including zoological systematics. It is difficult to distinguish females of Porrhomma egeria Simon, 1884 and Porrhomma campbelli F. O. Pickard-Cambridge, 1894 according to only dorsal and ventral views of the vulva. The same is true for the pair Porrhomma microps (Roewer, 1931) and Porrhomma profundum Dahl, 1939. A caudal view is necessary to distinguish the vulvae of these species pairs. A 3D model combines all important views of the female genitalia (ventral, dorsal, lateral and caudal) into a single unit.

 © Oto Zimmermann

The spider genus Porrhomma has been revised. it now includes 24 species.

Two new species are described:

 • Porrhomma altaica new species from the Altai Mountains
 • Porrhomma nekolai new species from eastern Asia and North America

Bathyphantes charpentieri Lebert, 1877 was removed from synonymy with Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871).

The following new synonymies are proposed:

 • Bathyphantes charpentieri Lebert, 1877 is a junior synonym of Porrhomma convexum (Westring, 1851) new synonymy
 • Porrhomma gertschi Hackman, 1954 is a junior synonym of Porrhomma terrestre (Emerton, 1882) new synonymy
 • Porrhomma myops Simon, 1884 is a junior synonym of Porrhomma rosenhaueri (L. Koch, 1872) new synonymy
 • Porrhomma ocella Chamberlin & Ivie, 1943 is a junior syn onym of Porrhomma convexum (Westring, 1851) new synonymy
 • Porrhomma omissum Miller, 1971 is a junior synonym of Porrhomma egeria Simon, 1884 new synonymy
 • Porrhomma pallidum affinis Miller & Kratochvíl, 1940 is a junior synonym of Porrhomma pallidum Jackson, 1913 new synonymy
 • Porrhomma sodonta (Chamberlin, 1949) is a junior synonym of Porrhomma convexum (Westring, 1851) new synonymy
 • The synonymy of Porrhomma macrochelis (Emerton, 1917) with Macrargus multesimus (O. Pickard-Cambridge, 1875) is supported
 • Porrhomma subterraneum Simon, 1884 is considered a nomen dubium, because it was described according to a juvenile specimen

To date, Porrhomma indecorum Simon, 1910 and Porrhomma marphaense Wunderlich, 1983 are only known from findings of females. They are considered to be species inquirenda, and their names are declared nomina dubia.

Keys are provided for males and females. Vulvae are drawn in dorsal, ventral and caudal views to understand their spatial structure. © Oto Zimmermann
Vývoj biospeleologie je poznamenán skutečností, že lidé jsou fascinováni tím, co v přístupných podzemních prostorách vidí. Vápencové jeskyně celého světa s bohatou krápníkovou výzdobou, jeskyně v solném krasu Íránu, jeskyně v křemenných pískovcích Guyanské vysočiny, jeskyně s obřími krystaly sádrovce v Mexiku – to všechno je pro nás úžasná nádhera. Není bez zajímavosti si uvědomit, že kdyby lidé podzemní prostory neosvětlili, nikdo nikdy by tu z našeho pohledu – krásu neviděl. Panuje tam naprostá tma a skuteční obyvatelé podzemních prostor nemají oči.

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (5 použitých nálezů)
Porrhomma profundum M. Dahl, 1939 ENSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr2303
Zemní past5402
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (5 použitých nálezů)
Porrhomma profundum M. Dahl, 1939 ENSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno7705
 SamciSamiceMláďataNálezy