Bibliografie

Řazení: Rok, Autoři / Autoři, Rok

2020

Theridion hannoniae (Araneae: Theridiidae) v České republice
Dolejš P. & Holec M. (2020): Theridion hannoniae (Araneae: Theridiidae) v České republice. Theridion hannoniae (Araneae: Theridiidae) in the Czech Republic. Pavouk 49: 4 (in Czech, English abstract).

2018

Split application of glyphosate in herbicide-tolerant maize provides efficient weed control and favors beneficial epigeic arthropods.
Svobodová Z., O. Skoková Habuštová, Holec J., Holec M., Boháč J., Jursík M., Soukup J., Sehnal F. (2018): Split application of glyphosate in herbicide-tolerant maize provides efficient weed control and favors beneficial epigeic arthropods. Agricult. Ecosys. Environ. 251: 171–179. DOI: 10.1016/j.agee.2017.09.018

2015

Příspěvek k fauně pavouků (Araneae) národní přírodní rezervace Velký a Malý Bezděz (severní Čechy).
Holec M. & Holcová D. (2015): Příspěvek k fauně pavouků (Araneae) národní přírodní rezervace Velký a Malý Bezděz (severní Čechy). On the spider fauna (Araneae) of the Velký a Malý Bezděz National Nature Reserve (northern Bohemia). Sborn. Severočes. Muz. – Přír. Vědy 33: 153–160.

2012

První nález pavouka Mermessus trilobatus (Araneae) v jižních Čechách. First record of spider Mermessus trilobatus (Araneae) in South Bohemia.
Holec M., Svobodová Z., Habuštová O., Mohamed Hussein H. & Sehnal F. (2012): První nález pavouka Mermessus trilobatus (Araneae) v jižních Čechách. First record of spider Mermessus trilobatus (Araneae) in South Bohemia. Studia Oecol. 6 (1): 15–18.

2009

Výsledky průzkumu fauny pavouků a teplotních měření v jeskyních na vrchu Bořeň u Bíliny
Holec M. & Pokorný R. (2009): Výsledky průzkumu fauny pavouků a teplotních měření v jeskyních na vrchu Bořeň u Bíliny [Result of arachnological survey and temperature measurement of caves from Bořeň hill near Bílina town]. Studia oecologica 3 (1): 50–57 (in Czech, English summary).

2008

Influence of liming on the epigeic spider (Araneae) community ofthe Krušné hory Mts. (Czech Republic)
Korenko S., Kula E., Holec M., Jarab M. & Michalková V. (2008): Influence of liming on the epigeic spider (Araneae) community ofthe Krušné hory Mts. (Czech Republic). European Journal of Soil Biology 44: 559–566.
List of neovolcanic caves in the Ústí nad Labem region (the Czech Republic) supplemented with records of spider Meta menardi (Latreille, 1804); preliminary data
Pokorný R., Holec M. & Pokorná K. (2008): List of neovolcanic caves in the Ústí nad Labem region (the Czech Republic) supplemented with records of spider Meta menardi(Latreille, 1804); preliminary data. Studia Oecologica 2 (2): 12–17.

2003

The habitats of Dolomedes plantarius and D. fimbriatus (both Clerck, 1757)
Duffey E. & Holec M. (2003): The habitats of Dolomedes plantarius and D. fimbriatus (both Clerck, 1757). Newsl. Br. arachnol. Soc. 98: 15.

2001

Příspěvek k poznání fauny pavouků (Araneae), střevlíků (Carabidae) a drabčíků (Staphylinidae) pobřežních porostů rybníku Nesyt na jižní Moravě (Česká republika)
Holec M., Šlachta M. & Boháč J. (2001): Příspěvek k poznání fauny pavouků (Araneae), střevlíků (Carabidae) a drabčíků (Staphylinidae) pobřežních porostů rybníku Nesyt na jižní Moravě (Česká republika) [Contribution to the knowledge of spiders (Araneae), ground beetles (Carabidae) and staphylinid beetles (Staphylinidae) of littoral vegetation of the Nesyt fishpond in South Moravia (Czech Republic)]. Sborník Přírodovědného klubu v Uh. Hradišti 6: 69–77 (in Czech, English summary).

2000

Spiders (Araneae) of the fishpond eulittoral zone
Holec M. (2000): Spiders (Araneae) of the fishpond eulittoral zone. Ecology (Bratislava)19, Supplement 4/2000: 51–54.

1999

Příspěvek k poznání arachnofauny východního Polabí
Dolanský J., Kasal P., Antuš M., Růžička V. & Holec M. (1999): Příspěvek k poznání arachnofauny východního Polabí [Contribution to knowledge of spiders of eastern part of Labe river basin]. Vč. sb. přír. – Práce a studie6 [1998]: 107–116 (in Czech, English summary).
Spiders (Araneae) in alder plantations of various age on heaps after brown coal mining
Holec M. (1999): Spiders (Araneae) in alder plantations of various age on heaps after brown coal mining. In Tajovský K. & Pižl V. (eds), Soil Zoology in Central Europe. Institute of Soil Biology, České Budějovice, pp. 81–90.

1998

Pavouci litorálních porostů
Holec M. (1998): Pavouci litorálních porostů [Spiders of littoral stands]. MSc. thesis, South Bohemian University, České Budějovice, 39pp. (in Czech).
New records of spiders from pond littorals in the Czech Republic
Růžička V. & Holec M. (1998): New records of spiders from pond littorals in the Czech Republic. Arachnol. Mitt.16: 1–7.

1996

Arachnofauna suťového svahu na vrchu Kamenec
Čeřovský V. & Holec M. (1996): Arachnofauna suťového svahu na vrchu Kamenec [Arachnofauna des Gerölles am Berghang Kamenec]. Sborník Okresního muzea v Mostě, řada přírodovědná18: 21–25 (in Czech, German summary).

1995

Ekologie kamenitých sutí severočeského regionu
Holec M. (1995): Ekologie kamenitých sutí severočeského regionu [Ecology of scree slopes in North Bohemia]. BSc. thesis, J. E. Purkyně University, Ústí nad Labem, 56 pp. (in Czech).
Média
10.12.2021Vědci při výzkumu na rekultivovaných místech na Mostecku narazili na vzácný hmyz
Linkwww.seznamzpravy.cz
AutořiMichal Holec
DruhyGnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) LC
Statistiky

Nalezeno

947
Nálezy
234
Druhy
130
Rody
21
Čtverce

Určeno

333
Nálezy
140
Druhy
84
Rody
3
Čtverce