Bibliografie

Řazení: Rok, Autoři / Autoři, Rok

2018

Split application of glyphosate in herbicide-tolerant maize provides efficient weed control and favors beneficial epigeic arthropods.
Svobodová Z., O. Skoková Habuštová, Holec J., Holec M., Boháč J., Jursík M., Soukup J., Sehnal F. (2018): Split application of glyphosate in herbicide-tolerant maize provides efficient weed control and favors beneficial epigeic arthropods. Agricult. Ecosys. Environ. 251: 171–179. DOI: 10.1016/j.agee.2017.09.018

2015

Příspěvek k fauně pavouků (Araneae) národní přírodní rezervace Velký a Malý Bezděz (severní Čechy).
Holec M. & Holcová D. (2015): Příspěvek k fauně pavouků (Araneae) národní přírodní rezervace Velký a Malý Bezděz (severní Čechy). On the spider fauna (Araneae) of the Velký a Malý Bezděz National Nature Reserve (northern Bohemia). Sborn. Severočes. Muz. – Přír. Vědy 33: 153–160.

2012

První nález pavouka Mermessus trilobatus (Araneae) v jižních Čechách. First record of spider Mermessus trilobatus (Araneae) in South Bohemia.
Holec M., Svobodová Z., Habuštová O., Mohamed Hussein H. & Sehnal F. (2012): První nález pavouka Mermessus trilobatus (Araneae) v jižních Čechách. First record of spider Mermessus trilobatus (Araneae) in South Bohemia. Studia Oecol. 6 (1): 15–18.

2009

Výsledky průzkumu fauny pavouků a teplotních měření v jeskyních na vrchu Bořeň u Bíliny
Holec M. & Pokorný R. (2009): Výsledky průzkumu fauny pavouků a teplotních měření v jeskyních na vrchu Bořeň u Bíliny [Result of arachnological survey and temperature measurement of caves from Bořeň hill near Bílina town]. Studia oecologica 3 (1): 50–57 (in Czech, English summary).

2008

Influence of liming on the epigeic spider (Araneae) community ofthe Krušné hory Mts. (Czech Republic)
Korenko S., Kula E., Holec M., Jarab M. & Michalková V. (2008): Influence of liming on the epigeic spider (Araneae) community ofthe Krušné hory Mts. (Czech Republic). European Journal of Soil Biology 44: 559–566.
List of neovolcanic caves in the Ústí nad Labem region (the Czech Republic) supplemented with records of spider Meta menardi (Latreille, 1804); preliminary data
Pokorný R., Holec M. & Pokorná K. (2008): List of neovolcanic caves in the Ústí nad Labem region (the Czech Republic) supplemented with records of spider Meta menardi(Latreille, 1804); preliminary data. Studia Oecologica 2 (2): 12–17.

2003

The habitats of Dolomedes plantarius and D. fimbriatus (both Clerck, 1757)
Duffey E. & Holec M. (2003): The habitats of Dolomedes plantarius and D. fimbriatus (both Clerck, 1757). Newsl. Br. arachnol. Soc. 98: 15.

2001

Příspěvek k poznání fauny pavouků (Araneae), střevlíků (Carabidae) a drabčíků (Staphylinidae) pobřežních porostů rybníku Nesyt na jižní Moravě (Česká republika)
Holec M., Šlachta M. & Boháč J. (2001): Příspěvek k poznání fauny pavouků (Araneae), střevlíků (Carabidae) a drabčíků (Staphylinidae) pobřežních porostů rybníku Nesyt na jižní Moravě (Česká republika) [Contribution to the knowledge of spiders (Araneae), ground beetles (Carabidae) and staphylinid beetles (Staphylinidae) of littoral vegetation of the Nesyt fishpond in South Moravia (Czech Republic)]. Sborník Přírodovědného klubu v Uh. Hradišti 6: 69–77 (in Czech, English summary).

2000

Spiders (Araneae) of the fishpond eulittoral zone
Holec M. (2000): Spiders (Araneae) of the fishpond eulittoral zone. Ecology (Bratislava)19, Supplement 4/2000: 51–54.

1999

Příspěvek k poznání arachnofauny východního Polabí
Dolanský J., Kasal P., Antuš M., Růžička V. & Holec M. (1999): Příspěvek k poznání arachnofauny východního Polabí [Contribution to knowledge of spiders of eastern part of Labe river basin]. Vč. sb. přír. – Práce a studie6 [1998]: 107–116 (in Czech, English summary).
Spiders (Araneae) in alder plantations of various age on heaps after brown coal mining
Holec M. (1999): Spiders (Araneae) in alder plantations of various age on heaps after brown coal mining. In Tajovský K. & Pižl V. (eds), Soil Zoology in Central Europe. Institute of Soil Biology, České Budějovice, pp. 81–90.

1998

Pavouci litorálních porostů
Holec M. (1998): Pavouci litorálních porostů [Spiders of littoral stands]. MSc. thesis, South Bohemian University, České Budějovice, 39pp. (in Czech).
New records of spiders from pond littorals in the Czech Republic
Růžička V. & Holec M. (1998): New records of spiders from pond littorals in the Czech Republic. Arachnol. Mitt.16: 1–7.

1996

Arachnofauna suťového svahu na vrchu Kamenec
Čeřovský V. & Holec M. (1996): Arachnofauna suťového svahu na vrchu Kamenec [Arachnofauna des Gerölles am Berghang Kamenec]. Sborník Okresního muzea v Mostě, řada přírodovědná18: 21–25 (in Czech, German summary).

1995

Ekologie kamenitých sutí severočeského regionu
Holec M. (1995): Ekologie kamenitých sutí severočeského regionu [Ecology of scree slopes in North Bohemia]. BSc. thesis, J. E. Purkyně University, Ústí nad Labem, 56 pp. (in Czech).

Statistiky

Nalezeno

  • Nálezy 947
  • Druhy 234
  • Rody 130
  • Čtverce 21

Určeno

  • Nálezy 333
  • Druhy 140
  • Rody 84
  • Čtverce 3