Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Not endangered 2x 23x 1235x 47x 1307x

Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887)

Czech nameplachetnatka Mengeho
Threat levelNot endangered
Records1307 nálezů, 170 kvadrátů
First record 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2011
Distribution areaPalaearctic - Transp., eM
Phytogeographic areaThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditydry, semi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-1000

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (614 used records)
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past877573197466
Individuální sběr3860068
Prosev1628026
Smyk112015
Eklektor2434034
Sklepávání2604
pe1101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (557 used records)
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
osluněné skály nižších poloh8409
lužní lesy nížin0102
rašeliniště3737026
kamenité suti nižších poloh69010
horská vřesoviště9940017
Lesy4862070
výsadby jehličnanů2568047
suché křoviny2822029
Louky1330032
podmáčené smrčiny0101
bučiny nižších poloh18509
Lesní okraje826012
dubohabřiny5682018
mokré louky15424119
bylinné porosty břehů2302
ostřicové porosty stojatých vod1102
reliktní bory na skalách3203
horské smrčiny9809
horské bučiny1403
okraje silnic0101
travnaté stepi816019
kamenolomy1102
úhory141908
údolní jasanoolšové luhy5207
pastviny1101
haldy a výsypky0009
Přirozené lesy0304
Stojaté a pomalu tekoucí vody0202
Močály4406
Xerotermní travinobylinná společenstva7233016
obilná pole2102
luční ostřicové mokřady591217
skalní stepi na vápenci611014
Břehy tekoucích vod51009
mezofilní louky71008
00000000101
suťové a roklinové lesy16507
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod148010
bažinné olšiny3506
širokolisté horské nivy7006
ruderály1714014
paseky201708
ovocné sady bez bylinné vegetace2110013
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0303
Těžební jámy0101
Acidofilní bory2136019
lesostepní doubravy128014
interiéry budov1203
železniční náspy0101
městské parky0101
Lesní cesta2102
Kultury listnáčů1396206
21211101102
alpínské trávníky1001
Louky a pastviny1203
písčiny0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020