Records by time
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Not endangered 10x 12x 578x 77x 677x

Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767)

Czech namesnovačka dvouskvrnná
Threat levelNot endangered
Records677 nálezů, 210 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2021 , Ondřej Machač
Distribution areaHolarctic
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Humidityvery dry, dry, semi-humid
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-500-1200

Bibliography

© Ondřej Machač
Life-histories of the three most abundant theridiid spiders of an apple orchard (Theridion varians Hahn 1833, T. impressum L. Koch 1881, and T. bimaculatum (Linnaeus 1167)) are presented. The juvenile and subadult instars are described in detail. The instars were identified according to the length of tibia and metatarsus of leg I, and number of hairs in medial and submedial rows of both tibia and metatarsus. Five juvenile and two subadult instars were recognized in cach of thc specics studied. Thc colour pattern of cach stage is given. The results obtained are a sound basis for further population analysis, such as construction of life-tables.


Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (490 used records)
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr8310548146
Smyk375767104
Pozorování0101
Žlutá miska5005
Zemní past604874139
Prosev24242840
Sklepávání15123642
Eklektor2171913
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (485 used records)
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Kultury listnáčů5337
Vlhké louky18141635
Cesty, silnice0101
Slaniska0101
vrbové křoviny1001
Vrchoviště4709
Kamenité sutě1326
Slatiniště39411
Přechodová rašeliniště2516
Xerotermy na jiných podkladech13252436
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou9416
Břehy tekoucích vod5629
Xerotermní travinobylinná společenstva14161226
Skalní stepi na vápencových podkladech25210
Louky a pastviny96411
Rašeliniště a slatiniště471716
Pískovna3135
Lesní okraje5814
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy2405
Kamenolom2337
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy971213
Porosty vysokých ostřic01125
Reliktní bory na skalních podkladech882511
Horské buko-jedlové lesy2215
Bylinné porosty na březích potoků a řek5357
Močály816121
Louky816725
Rašelinné březiny a bory0101
Lužní lesy1344
Suťové a roklinové lesy5078
Květnaté bučiny3003
Horské biotopy1053
Rákosiny, orobincové porosty3407
Lesní paseky211311
Těžební jámy1102
Skupiny stromů, remízky < 1 ha0112
Skály nižších a středních výšek4513
Interiéry budov1112
Stojaté a pomalu tekoucí vody2102
Porosty vysokých bažinných bylin - žabník, dvojzubec…0101
Lesy43610
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy1001
Smrkové monokultury2212116
Pole12209
Trnkové křoviny0021
Křovinatý plášť lesa0101
Luční úhory2204
Ovocné sady98317
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0011
Bažinné olšiny0336
Písečné přesypy3717
Haldy a výsypky3003
Urbánní biotopy8514
Horské vysokostébelné nivy a trávníky0031
Parky5204
Kulturní lesy1176
Mezofilní louky0705
Polní meze2013
Borové monokultury0011
Polní biotopy2602
Pískovcová skalní města1012
Horské smrčiny0112
Přirozené lesy1364
Lesní cesta00115
Podmáčené smrčiny0021
Acidofilní bory0468
Polní úhory2102
Kultury jehličnanů1001
Křoviny a skupiny stromů mimo les0627
Bylinný lem lesa0011
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole2002
 MalesFemalesJuvenilesRecords