Kvadráty: 6477 5969 5768 5868 5769
  Nálezy podle období  
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Xysticus gallicus Simon, 1875 Silně ohrožený

Xysticus gallicus Simon, 1875

České jménoběžník smrkový
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy5 nálezů, 5 kvadrátů
První nález 1949, F. Miller, Miller 1951
Poslední nález 2006 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - eM (U) (NC) [Mor.]
Fytogeografická oblast
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška650-1450

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (5 použitých nálezů)
Xysticus gallicus Simon, 1875 ENSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk1001
Zemní past0202
Neurčeno2002
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (5 použitých nálezů)
Xysticus gallicus Simon, 1875 ENSamciSamiceMláďataNálezy
Slaniska1001
Neurčeno0101
Paseky0101
Výsadby jehličnanů0001
Rašeliniště2001
 SamciSamiceMláďataNálezy