Kvadráty: 7161 6051 5952 5951 6863
  Nálezy podle období  
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Xysticus ferrugineus Menge, 1876 Silně ohrožený 12×

Xysticus ferrugineus Menge, 1876

České jménoběžník dlouhoostný
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy12 nálezů, 5 kvadrátů
První nález 1936, V. Šilhavý, Šilhavý 1938a
Poslední nález 1996 , Antonín Reiter
Areál rozšířeníEuropean - Me.
Fytogeografická oblast
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška300-350

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (12 použitých nálezů)
Xysticus ferrugineus Menge, 1876 ENSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past8008
Neurčeno1604
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (12 použitých nálezů)
Xysticus ferrugineus Menge, 1876 ENSamciSamiceMláďataNálezy
Porosty borůvek4004
Neurčeno0302
Louky a pastviny1001
Skalní stepi na vápenci3003
Suché louky1302
 SamciSamiceMláďataNálezy