Kvadráty: 7166
  Nálezy podle období  
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona pseudoneglecta Wunderlich, 1994 Kriticky ohrožený

Clubiona pseudoneglecta Wunderlich, 1994

České jménozápředník trávový
Stupeň ohroženíKriticky ohrožený
Nálezy1 nálezů, 1 kvadrátů
První nález 1958, F. Miller, Buchar & Růžička 2002
Poslední nález 1958 , František Miller
Areál rozšířeníEuropean - eM [Pan.]
Fytogeografická oblast
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid (Preference: Nízká)
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum-
Osvětlení stanovišť
partly shaded (Preference: Nízká)
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška150-150

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1 použitých nálezů)
Clubiona pseudoneglecta Wunderlich, 1994 CRSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno1401
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1 použitých nálezů)
Clubiona pseudoneglecta Wunderlich, 1994 CRSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno1401
 SamciSamiceMláďataNálezy