Kvadráty: 7166
  Records by time  
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona pseudoneglecta Wunderlich, 1994 Criticaly endangered

Clubiona pseudoneglecta Wunderlich, 1994

Czech namezápředník trávový
Threat levelCriticaly endangered
Records1 nálezů, 1 kvadrátů
First record 1958, F. Miller, Buchar & Růžička 2002
Last record 1958 , František Miller
Distribution areaEuropean - eM [Pan.]
Phytogeographic area
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
semi-humid (Preference: Nízká)
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum-
Osvětlení stanovišť
partly shaded (Preference: Nízká)
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Altitude150-150

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (1 used records)
Clubiona pseudoneglecta Wunderlich, 1994 CRMalesFemalesJuvenilesRecords
Neurčeno1401
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (1 used records)
Clubiona pseudoneglecta Wunderlich, 1994 CRMalesFemalesJuvenilesRecords
Neurčeno1401
 MalesFemalesJuvenilesRecords