Records by time
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Not endangered 893× 320× 1224×

Pisaura mirabilis (Clerck, 1757)

Czech namelovčík hajní
Threat levelNot endangered
Records1224 nálezů, 264 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2022 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - E-A
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Humidityvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude150-1000

Bibliography

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (1224 used records)
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk4082328191
Individuální sběr3995215187
Neurčeno7322896492
Pozorování161024
Fotografie241004
Zemní past19071259284
Prosev593640
Žlutá miska4206
Eklektor0101
Sklepávání112715
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (1224 used records)
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Suché louky51210952
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny2226
Ruderály187715
Mokré louky9209066
Lesostepní doubravy421011
Neurčeno151263143601
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1427
Mezofilní louky14612
Lesní okraje634219
Reliktní bory na skalách221710
Bylinné porosty břehů441611
Rašeliniště031717
Vlhké doubravy0122
Suché křoviny241915
Vnější stěny budov1001
Kamenolomy431814
Zahrady0022
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2439
Luční ostřicové mokřady24711
Suché lesní lemy1112
Vřesoviště nižších poloh5303
Xerotermní travinobylinná společenstva9179444
Louky12246535
Ostřicové porosty stojatých vod793218
Lužní lesy nížin541410
Slaniska0101
Vlhké lesní lemy2513
Výsadby jehličnanů4011812
Bučiny nižších poloh2103
Písčité břehy1001
Paseky5103015
Interiéry budov1001
Dubohabřiny7344
Zahradnicky utvářené zahrady a parky131002
Suché doubravy13111316
Pastviny58612
Stinné skály nižších poloh3225
Okraje silnic1342
Skalní stepi na vápenci8101114
Porosty borůvek331914
Ovocné sady a vinohrady0101
Močály8112225
Mokřadní olšiny131211
Louky a pastviny10106
Stojaté a pomalu tekoucí vody3134
Písčiny1347
Horské bučiny1113
Úhory31117
Ovocné sady s luční vegetací71310
Výsadby listnáčů0144
Břehy tekoucích vod471814
Kamenité suti nižších poloh4003
Haldy a výsypky0051
Ostatní pole3014
Polní biotopy0001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0072
Lesy0242
Pozemní komunikace0031
Acidofilní bory3226
Lesní cesta2254
Přirozené lesy42228
Suťové a roklinové lesy0101
Rašelinné bory1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords