Records by time
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Not endangered 2x 9x 893x 260x 1164x

Pisaura mirabilis (Clerck, 1757)

Czech namelovčík hajní
Threat levelNot endangered
Records1164 nálezů, 233 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2020 , Radek Šich
Distribution areaPalaearctic - E-A
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Humidityvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-400-600

Bibliography

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (670 used records)
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Pozorování161024
Fotografie241004
Smyk3467318163
Individuální sběr3687209171
Zemní past16455258270
Žlutá miska4206
Eklektor0101
Prosev593136
Sklepávání112715
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (561 used records)
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
vlhké doubravy0021
Křoviny a skupiny stromů mimo les0255
vnější stěny budov1001
zahrady0022
Louky9236534
Xerotermní travinobylinná společenstva9169443
Bylinný lem lesa2513
Kulturní lesy001001
Lesní paseky133012
Interiéry budov1001
městské parky011001
suché lesní lemy1101
mezofilní louky0011
Porosty vysokých ostřic793117
Pískovcová skalní města3102
Kamenolom431713
Xerotermy na jiných podkladech41010948
Cesty, silnice1342
Pískovna1023
Skalní stepi na vápencových podkladech8101114
Lesní okraje534218
Vlhké louky9188560
Pastviny3557
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou331914
Ovocné sady a vinohrady0101
Močály8112225
Floristicky pestré křoviny0035
Kultury jehličnanů0022
Mezofilní louky0224
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy42810
Bylinné porosty na březích potoků a řek34159
Reliktní bory na skalních podkladech21179
Bažinné olšiny131211
Louky a pastviny10106
Slatiniště24610
Stojaté a pomalu tekoucí vody3134
Písečné přesypy1347
Urbánní biotopy145710
Horské buko-jedlové lesy1113
Skály nižších a středních výšek0123
Rašeliniště a slatiniště0389
Smrkové monokultury40158
Luční úhory10116
Lužní lesy4425
Rákosiny, orobincové porosty1427
Křovinatý plášť lesa01113
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy0022
Ovocné sady71310
Kultury listnáčů0144
Květnaté bučiny2002
Břehy tekoucích vod471814
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0081
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy751213
Kamenité sutě4003
Borové monokultury0011
Haldy a výsypky0051
Pole3003
Polní meze2314
Polní biotopy0001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0072
Vrchoviště0086
Lesy0242
Ruderály4104
Pozemní komunikace0031
Acidofilní bory3226
Lesní cesta2254
Skupiny stromů, remízky < 1 ha0142
Polní úhory2101
Přirozené lesy42228
Trnkové křoviny2001
Suťové a roklinové lesy0101
Rašelinné březiny a bory1001
Polní cesta0011
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords