Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Not endangered 3x 492x 25x 520x

Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841)

Czech namepavučenka hrbatá
Threat levelNot endangered
Records520 nálezů, 131 kvadrátů
First record 1946, J. Kratochvíl, Kratochvíl & Miller 1947
Last record 2017 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - E-S
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-500-800

Bibliography

© Oto Zimmermann

V práci jsou uvedeny údaje o araneofauně přírodních rezervací Černý důl a Komáří vrch získané v rozmezí let 2016–2017. Údaje doplňují dosavadní poznatky o společenstvech pavouků z území CHKO Orlické hory. Na lokalitě PR Černý důl bylo zjištěno 76 druhů, z nichž 16 druhů lze označit jako bioindikačně velmi významných. Na lokalitě PR Komáří vrch bylo zjištěno 61 druhů, z nichž bioindikačně velmi významných je 13. Výskyt těchto zachycených druhů poukazuje na zachovalost, původnost a biotickou hodnotu studovaných lokalit.Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (452 used records)
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr781932581
Zemní past108353514276
Žlutá miska1001
Prosev68881049
Smyk2572040
Sklepávání82505
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (446 used records)
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Močály6097353
vlhké doubravy1001
Přechodová rašeliniště100114022
Porosty vysokých ostřic12077024
Bažinné olšiny4324125
Rašeliniště a slatiniště14881446
Bylinné porosty na březích potoků a řek3631392340
Vrchoviště2012015
Vlhké louky24522218119
Rákosiny, orobincové porosty2712018
Lužní lesy4105
Suťové a roklinové lesy1001
Břehy tekoucích vod5709
Horské buko-jedlové lesy0202
Kultury listnáčů1202
Pastviny1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody5306
Porosty vysokých bažinných bylin - žabník, dvojzubec…1101
Louky3808
Skály nižších a středních výšek1001
Slatiniště481509
Kamenolom1304
Pískovcová skalní města21102
Rašelinné březiny a bory1002
Krátkostébelné trávníky s mechy a lišejníky1001
Pole6505
Ruderály0101
Polní meze0101
Lesní cesta0202
Porosty chrastice rákosovité111305
Smrkové monokultury3103
Lesní okraje4002
Lesní paseky1202
Lesy2002
Kácené vrbové křoviny2102
Podmáčené smrčiny0201
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou2402
Květnaté bučiny1101
 MalesFemalesJuvenilesRecords