Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Not endangered 6x 954x 24x 984x

Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841)

Czech namepavučenka hrbatá
Threat levelNot endangered
Records984 nálezů, 130 kvadrátů
First record 1946, J. Kratochvíl, Kratochvíl & Miller 1947
Last record 2016 , Vlastimil Růžička
Distribution areaPalaearctic - E-S
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-500-800

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (452 used records)
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr741862578
Zemní past108954715284
Žlutá miska1001
Prosev77114949
Smyk1746034
Sklepávání41504
ra1102
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (443 used records)
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
vlhké doubravy1001
rašeliniště268207483
ostřicové porosty stojatých vod12076023
bažinné olšiny4324125
bylinné porosty břehů3741512344
mokré louky24521818118
Močály5996352
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2712018
údolní jasanoolšové luhy4105
suťové a roklinové lesy1001
Břehy tekoucích vod5709
horské bučiny0202
Kultury listnáčů1202
pastviny1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody5306
bahnité břehy1101
Louky3808
osluněné skály nižších poloh31103
luční ostřicové mokřady481509
kamenolomy1304
00000001102
rašelinné bory1002
alpínské trávníky1001
obilná pole6505
ruderály0101
mezofilní louky0101
Lesní cesta0202
výsadby jehličnanů3103
Lesní okraje2001
paseky1202
Lesy2002
vrbové křoviny2102
podmáčené smrčiny0201
horská vřesoviště2402
bučiny nižších poloh1101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019