Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) Not endangered 46x 21x 67x

Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880)

Czech namepavučenka novozélandská
Threat levelNot endangered
Records67 nálezů, 40 kvadrátů
First record 1974, H. Potužáková, Potužáková 1975
Last record 2020 , Ondřej Machač
Distribution areaCosmopolitan
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišť(climax, semi-natural), disturbed, artificial
Humiditydry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuvery abundant probably
Altitude200-500-1500

Bibliography

© Ondřej Machač
A complete list of records of Ostearius melanopygius in the Czech and Slovak Republics is given. The opportunistic life strategy of this species and its gradual progress from the coast towards the inland indicates unambiguously that the species has been imported to Europe. Over the past decades the species has been progressing through Europe eastwards at a rate of approximately 30 km annually.

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (57 used records)
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr89310
Prosev4251
Zemní past18201035
Pozorování0015
Smyk1224
Sklepávání0012
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (49 used records)
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
zahrady1213
Skládky4251
Polní biotopy1201
interiéry budov0102
Parky0001
vnější stěny budov0001
obilná pole0101
suché lesní lemy0111
ovocné sady s luční vegetací0001
Xerotermy na jiných podkladech1113
Vnější stěny budov1001
Polní cesta4312
Kamenolom0101
Rákosiny, orobincové porosty0101
Acidofilní bukové bučiny0011
Pole2674
Urbánní biotopy1001
Lesy0011
Haldy a výsypky0104
Krátkostébelné trávníky s mechy a lišejníky3003
Ruderály0101
Polní úhory1001
Smrkové monokultury0011
Polní meze2002
Kamenité sutě0101
Vrchoviště1001
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1012
Křoviny a skupiny stromů mimo les0101
Břehy tekoucích vod1001
Horské smrčiny1001
Lesní okraje1001
Louky1022
 MalesFemalesJuvenilesRecords