Nálezy podle období  
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa cursor (Hahn, 1831) Silně ohrožený 26× 36×

Alopecosa cursor (Hahn, 1831)

České jménoslíďák slunomilný
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy36 nálezů, 8 kvadrátů
První nález 1929, J. Kratochvíl, Kratochvíl 1933b
Poslední nález 2021 , Radek Šich, Kryštof Rückl, Zdeňka Šichová
PopisPoměrně malý zástupce rodu Alopecosa s charakteristickou kresbou vázaný na stepní společenstva nejvýznamnějších stepních lokalit v severních a středních Čechách a na jižní Moravě. Přechodně se může vyskytovat i v ranných sukcesních stádiích druhotných xerotermních stanovišť.
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A, eM?
Fytogeografická oblast
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very dry (Preference: Vysoká)
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open (Preference: Vysoká)
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška200-550

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (36 použitých nálezů)
Alopecosa cursor (Hahn, 1831) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno0609
Individuální sběr2406
Zemní past12457020
Smyk0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (36 použitých nálezů)
Alopecosa cursor (Hahn, 1831) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno15010
Jeskyně1001
Xerotermní travinobylinná společenstva1002
Suché louky11061017
Skalní stepi na vápenci13206
 SamciSamiceMláďataNálezy