Records by time  
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) Almost threatened 10× 85× 59× 160×

Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802)

Czech nameskákavka křížová
Threat levelAlmost threatened
Records160 nálezů, 46 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2020 , Radek Šich
Distribution areaPalaearctic - E-T
Phytogeographic area
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Humidity
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Altitude200-750

Bibliography

 © Oto Zimmermann

Overwintering of spiders in empty snail shells is a little studied topic and in Slovakia similar research has not been carried out yet. Collecting shells was carried out in the eastern part of Slovakia, in winter at the turn of 2012/2013 and 2013/2014. The study was conducted both at the steppe like and post-industrial habitats. A total of 1085 shells were collected with a spider occupation rate 10.69 %. All acquired 116 spiders were classified in ten families. The most abundant spider family was the Salticidae, with a dominant species Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802). Significant records include Cheiracanthium montanum (L. Koch, 1877) which is considered as vulnerable and Sitticus penicillatus (Simon, 1875) with a lower risk threat according to Red List of Slovakian spiders. © Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Hahnia picta; Pár poznámek k druhu Phlegra cinereofasciata; Aj šťúriky dokážu tkať hodváb; Pellenes tripunctatus v ulitách suchomilky obecné na Lichnici v Železných horách; Zoologické dny 2013; 111. seminář České arachnologické společnosti; Česká bibliografie 2013; Britská bibliografie – The Newsletter 125 a 126; Inventarizační zprávy členů ČAS za roky 2005–2008

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (160 used records)
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Neurčeno1116353
Zemní past79211158
Individuální sběr911627
Žlutá miska93011
Smyk2798
Prosev0103
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (160 used records)
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Neurčeno7321791
Xerotermní travinobylinná společenstva35910
Kamenolomy2605
Vřesoviště nižších poloh0101
Skalní a suťové biotopy1101
Kamenité suti nižších poloh0101
Skalní stepi na jiných horninách0011
Skalní stepi na vápenci167420
Suché louky512515
Stinné skály nižších poloh1001
Porosty borůvek3205
Pastviny0011
Ostatní pole1001
Úhory2002
Suché doubravy1001
Lesostepní doubravy1201
Louky a pastviny1123
 MalesFemalesJuvenilesRecords