Records by time
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) Almost threatened 12x 17x 157x 51x 237x

Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802)

Czech nameskákavka křížová
Threat levelAlmost threatened
Records237 nálezů, 43 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2015 , Vladimír Hula
Distribution areaPalaearctic - E-T
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-500

Bibliography

© Ota Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Hahnia picta; Pár poznámek k druhu Phlegra cinereofasciata; Aj šťúriky dokážu tkať hodváb; Pellenes tripunctatus v ulitách suchomilky obecné na Lichnici v Železných horách; Zoologické dny 2013; 111. seminář České arachnologické společnosti; Česká bibliografie 2013; Britská bibliografie – The Newsletter 125 a 126; Inventarizační zprávy členů ČAS za roky 2005–2008

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (102 used records)
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr910523
Žlutá miska93011
Zemní past78211157
Smyk26108
Prosev0103
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (66 used records)
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Skalní a suťové biotopy1101
travnaté stepi513516
kamenolomy2504
skalní stepi na jiných horninách0011
Xerotermní travinobylinná společenstva2599
skalní stepi na vápenci167420
osluněné skály nižších poloh1001
horská vřesoviště3205
pastviny0011
obilná pole1001
úhory2002
dubohabřiny1001
lesostepní doubravy1201
Louky a pastviny1123
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019