Records by time
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) Almost threatened 6x 10x 85x 57x 158x

Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802)

Czech nameskákavka křížová
Threat levelAlmost threatened
Records158 nálezů, 44 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2020 , Radek Šich
Distribution areaPalaearctic - E-T
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-500

Bibliography

© Oto Zimmermann

Overwintering of spiders in empty snail shells is a little studied topic and in Slovakia similar research has not been carried out yet. Collecting shells was carried out in the eastern part of Slovakia, in winter at the turn of 2012/2013 and 2013/2014. The study was conducted both at the steppe like and post-industrial habitats. A total of 1085 shells were collected with a spider occupation rate 10.69 %. All acquired 116 spiders were classified in ten families. The most abundant spider family was the Salticidae, with a dominant species Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802). Significant records include Cheiracanthium montanum (L. Koch, 1877) which is considered as vulnerable and Sitticus penicillatus (Simon, 1875) with a lower risk threat according to Red List of Slovakian spiders.© Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Hahnia picta; Pár poznámek k druhu Phlegra cinereofasciata; Aj šťúriky dokážu tkať hodváb; Pellenes tripunctatus v ulitách suchomilky obecné na Lichnici v Železných horách; Zoologické dny 2013; 111. seminář České arachnologické společnosti; Česká bibliografie 2013; Britská bibliografie – The Newsletter 125 a 126; Inventarizační zprávy členů ČAS za roky 2005–2008

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (105 used records)
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past79211158
Individuální sběr99625
Žlutá miska93011
Smyk2798
Prosev0103
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (67 used records)
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Xerotermní travinobylinná společenstva35910
Skalní a suťové biotopy1101
travnaté stepi0101
kamenolomy1001
skalní stepi na jiných horninách0011
Skalní stepi na vápencových podkladech167420
Kamenolom1503
Xerotermy na jiných podkladech512515
Skály nižších a středních výšek1001
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou3205
Pastviny0011
Polní cesta1001
Polní úhory1001
Luční úhory1001
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1001
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1201
Louky a pastviny1123
 MalesFemalesJuvenilesRecords