Records by time
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Not endangered 12x 17x 662x 141x 832x

Xysticus cristatus (Clerck, 1757)

Czech nameběžník obecný
Threat levelNot endangered
Records832 nálezů, 237 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2016 , Aleš Jelínek
Distribution areaPalaearctic - Holop. (I
Phytogeographic areaThermo, Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Humidityvery dry, dry, semi-humid, humid
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-600-900

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (624 used records)
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past55714728357
Smyk8115319133
Žlutá miska2002
Individuální sběr4073594
Prosev1707
Sklepávání527028
Eklektor0101
?1202
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (541 used records)
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
výsadby listnáčů1001
mezofilní louky10919231
paseky84011
Xerotermní travinobylinná společenstva5329338
rašeliniště139020
pískovny4103
luční ostřicové mokřady3404
Lesní okraje710021
mokré louky5230149
pastviny111007
úhory24609
skalní stepi na vápenci229227
suché křoviny912010
Močály4808
kamenolomy51004
bučiny nižších poloh6404
rašelinné bory0101
Louky8561058
interiéry budov4004
Louky a pastviny1218016
kamenité suti nižších poloh0202
travnaté stepi3329038
Břehy tekoucích vod414011
A1211001122027
horská vřesoviště2305
horské bučiny3103
Stojaté a pomalu tekoucí vody0202
dubohabřiny2104
reliktní bory na skalách3406
ovocné sady bez bylinné vegetace119013
haldy a výsypky973813
bažinné olšiny0303
lužní lesy nížin0101
Ovocné sady a vinohrady2101
Horské vysokostébelné nivy a trávníky0251
lesostepní doubravy25509
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod4106
00000000101
obilná pole172013
výsadby jehličnanů76012
slaniska1001
ruderály99010
Lesy3104
alpínské trávníky7108
Kultury listnáčů0402
podmáčené smrčiny0101
Acidofilní bory3003
Lesní cesta0101
Přirozené lesy0202
bylinné porosty břehů1102
údolní jasanoolšové luhy0201
městské parky2001
Polní biotopy2002
osluněné skály nižších poloh0202
21211100101
písčiny1302
suché doubravy0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020