Records by time
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Not endangered 6x 9x 263x 110x 388x

Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837)

Czech nameskálovka černá
Threat levelNot endangered
Records388 nálezů, 58 kvadrátů
First record 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2018 , Petr Dolejš
Distribution areaEuropean - Me. (Az.
Phytogeographic areaThermo, (Meso)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude150-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (171 used records)
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past32917819154
Individuální sběr126114
Smyk1001
Prosev1102
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (122 used records)
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
ostatní pole1101
travnaté stepi6738022
suché louky3301
lužní lesy nížin1012
okraje silnic351613
kamenolomy7305
Xerotermní travinobylinná společenstva4807
osluněné skály nižších poloh0202
Břehy tekoucích vod1001
obilná pole1001
údolní jasanoolšové luhy21111416
reliktní bory na skalách3102
dubohabřiny7005
skalní stepi na vápenci2213430
horské bučiny1001
kamenité suti nižších poloh2203
slaniska462105
Močály1001
Louky0101
lesostepní doubravy572408
Lesní okraje1001
suché křoviny2001
jeskyně1101
suché doubravy4102
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019